SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Wykorzystując w badaniach pożywki mikrobiologiczne powinieneś:
 • Znać aktualne wymagania w obszarze produkcji i nadzorowania jakości pożywek mikrobiologicznych,
 • Umieć planować zakup, przygotowywać, przechowywać i kontrolować pożywki oraz dokumentować te procesy
 • Znać metody przechowywania drobnoustrojów kontrolnych i zasady prowadzenia banku szczepów,
 • Monitorować kompetencje laboratorium  
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach pożywkarni,
 • Producentach, dystrybutorach pożywek mikrobiologicznych,
 • Pracownikach Działów Zapewnienia Jakości i auditorach systemów zarządzania jakością w laboratoriach,
 • Pracownikach laboratoriów mikrobiologicznych akredytowanych lub przygotowujących się do akredytacji, niezależnie od stopnia wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz zasady nabywania, wytwarzania i przechowywania pożywek mikrobiologicznych oraz zasady nadzorowania wyposażenia laboratoryjnego i monitorowania warunków środowiska, dzięki czemu będziesz w stanie właściwie wybrać, przygotować lub pozyskać pożywki odpowiednie dla Twojego laboratorium
 • Zapoznasz się z metodami i technikami kontroli jakości różnych rodzajów pożywek mikrobiologicznych oraz kryteriami ich oceny,
 • Nauczysz się dobierać metody, techniki i zakres kontroli do różnego rodzaju pożywek, co pozwoli Ci prawidłowo zarządzać jakością badań,
 • Dowiesz się jak zbudować i prowadzić bank szczepów kontrolnych, i jak go wykorzystać do poprawnego monitorowania kompetencji laboratorium 
Program szkolenia:
 • Zapewnienie jakości pożywek stosowanych w badaniach mikrobiologicznych zgodnie z normą PN-EN ISO 11133:2014-07;
 • Wymagania dla producentów, dostawców, użytkowników;
 • Przygotowywanie, przechowywanie i nadzorowanie jakości pożywek w laboratorium;
 • Kolekcje drobnoustrojów kontrolnych; kryteria doboru szczepów do oceny jakości pożywek; sposoby oceny czystości i tożsamości szczepów,
 • Postępowanie ze szczepami kontrolnymi - przygotowanie i standaryzacja inokulum;
 • Metody badania jakości pożywek, w tym pożywek referencyjnych, płynów do rozcieńczeń i innych materiałów.
 • Kontrola jakości pożywek – ilościowa, jakościowa; specyfikacja wymagań i kryteria oceny; zakres i częstotliwość kontroli; Nadzór nad jakością pożywek, karty kontrolne.
 • Konsultacje, forum dyskusyjne  
Nasz Ekspert

Doktor nauk biologicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Posiada doświadczenie w pracy naukowej jako wykładowca w Instytucie Mikrobiologii i Immunologii, Uniwersytetu Łódzkiego. Od 2004 r. pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności, Pracowni Mikrobiologii w Zakładzie Jakości Żywności, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie. Autorka publikacji w czasopismach naukowych i branżowych. Praktyk w wykonywaniu analiz mikrobiologicznych i kontroli jakości oraz oceniający w analizach sensorycznych żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, monitoringu czystości środowiska produkcji i materiałów przeznaczonych do kontaktu  z  żywnością. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 100 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 23.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.09.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: LW2/BP/09/20
Zaczyna się:23/09/2020
Kończy się:24/09/2020
Lokalizacja:Warszawa

Zapisz się do newslettera