SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

 W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie.

UWAGA- Zmiana terminu szkolenia z 15.12.2020 na 18.12.2020

Dlaczego warto?
Wykonując badania mikrobiologiczne i molekularne powinieneś:
 • Wiedzieć jak wyznaczać parametry dla zapewnienia poprawności wyniku
 • Potrafić monitorować wyznaczone parametry 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych
 • Pracownikach laboratoriów przygotowujących się do akredytacji w zakresie metod mikrobiologicznych i molekularnych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Nauczysz się opracowywać programy sterowania jakością badań, dzięki czemu będziesz otrzymywał w pełni wiarygodne wyniki analiz
 • Poznasz narzędzia sterowania i nauczysz się stosować je w praktyce laboratoryjnej, co usprawni Twoją pracę oraz przełoży się na efektywność całego laboratorium
Program szkolenia
 • Wymagania nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dla w/w obszaru
 • Programy wewnętrznego i zewnętrznego monitorowania ważności wyników
 • Monitorowanie jakości badań
  - próbki kontrolne w badaniach jakościowych/ilościowych
  - kryteria dla próbek kontrolnych
  - tworzenie kart kontrolnych
  - korzystanie z materiałów odniesienia lub materiałów do nadzorowania jakości;
  - sprawdzanie(-enia) funkcjonalne wyposażenia do pomiarów i badań;
  - sprawdzenia bieżące wyposażenia pomiarowego;
  - powtarzanie badań z wykorzystaniem tych samych metod
  - przeglądanie sprawozdawanych wyników;
  - porównania wewnątrz-laboratoryjne;
  - badanie ślepej próbki(-ek).
 • Analiza badań biegłości
 • Statystyka mająca zastosowanie przy monitorowaniu przydatności wyników
 • Dyskusja
Nasz Ekspert

Długoletni kierownik laboratorium mikrobiologicznego. Ekspert i praktyk w zakresie badań mikrobiologicznych i biologicznych (także metodami molekularnymi m.in. PCR). Wysokiej klasy specjalista, doskonale łączący wiedzę naukową i wieloletnie doświadczenie zawodowe

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ONLINE/HW/12/20
Zaczyna się:18/12/2020
Kończy się:18/12/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera