SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

UWAGA- zmiana terminu szkolenia na 07.10.2020 

Dlaczego warto?
Dokonując emisyjnej spektrometrii optycznej powinieneś znać:
 • Praktyczne zastosowania techniki ICP-OES.
 • Technikę i metodykę, możliwości i optymalne wykorzystanie analityczne oraz niezbędne elementy sterowania jakością badań wykonywanych w laboratorium z wykorzystaniem ICP-OES.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach wdrążających technikę ICP-OES do badań laboratoryjnych
 • Osobach zajmujących się tą techniką, pragnących poszerzenia wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności analitycznych w tej dziedzinie
Biorąc udział w szkoleniu:

Usystematyzujesz wiedzę w zakresie zarówno teoretycznym jak i praktycznym, zapewniając właściwe podejście do wykonywanych analiz w tym:

 • Jak przygotować próbki do analizy
 • Jak przygotować i zoptymalizować spektrometr
 • Jak przygotować metodę pomiaru
 • Jak eliminować interferencje spektralne, chemiczne i fizyczne
 • Jak wykonać kalibrację spektrometru i jaką metodę kalibracji wybrać
 • Jak krytycznie ocenić otrzymane wyniki i je zweryfikować
 • Jak usuwać pojawiające się problemy podczas wykonywanych analiz
Program szkolenia
 • Technika ICP-OES – podstawy teoretyczne i metodyka oznaczeń
 • Interferencje występujące w technice ICP-OES – charakterystyka i sposoby ich eliminacji. Sposoby eliminacji błędów występujących w technice ICP-OES
 • Techniki wprowadzania próbek do plazmy - nebulizacja ultradźwiękowa; technika generowania wodorków; ablacja laserowa
 • Przygotowanie próbek do analizy techniką ICP-OES
 • Praktyczne zastosowanie techniki ICP-OES w analizie różnorodnych próbek
 • Elementy sterowania jakością w technice ICP-OES w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025:2018 - wewnętrzna kontrola jakości; wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia; powtarzanie badań za pomocą innych metod; udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • Walidacji metody ICP-OES- wybrane aspekty
 • Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) - uzupełnienie możliwości analitycznych ICP-OES 
Nasz Ekspert

Pracownicy państwowego instytutu badawczego działającego w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie spektrometrii ICP-OES i ICP-MS oraz preparatyki próbek różnego typu. Jako pracownicy badawczy na co dzień spotykają się z nowymi wyzwaniami w zakresie analizy składu pierwiastkowego. Specjalizują się m.in. w opracowywaniu nowych metod preparatyki próbek i procedur analitycznych, kalibracji spektrometrów, walidacji oraz przygotowywaniu i wytwarzaniu materiałów odniesienia. Jako pracownicy laboratorium akredytowanego, spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018, czynnie biorą udział w działaniach systemowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 150 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Webinar
Rozpoczęcie zajęć 07.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 440,00 zł brutto: 541,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ONLINE/IMN/3/09/20
Zaczyna się:07/10/2020
Kończy się:07/10/2020
Lokalizacja:Webinar

Zapisz się do newslettera