SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Zasadę, że badanie należy traktować jako całość procesów obejmujących: pobieranie próbki, postępowanie z próbką oraz jej analizę w laboratorium ,
 • Ogólne zasady pobierania reprezentatywnej próbki,
 • Wielkość niepewności wnoszonej przez pobieranie próbki.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Laboratoriach wdrażających pobieranie próbek odpadów do badań
 • Osobach prowadzących walidację metod pobierania próbek odpadów
 • Laboratoriach starających się o akredytację metod pobierania próbek odpadów
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jak pobierać reprezentatywne próbki odpadów różnego rodzaju co przyczyni się do usprawnienia oraz ułatwienia codziennej pracy w laboratorium.
 • Nauczysz się walidacji stosowanej procedury pobierania próbek odpadów i paliw wtórnych, dzięki czemu unikniesz powszechnie popełnianych błędów.
 • Dowiesz się, jakie są najczęściej popełniane błędy związane pobieraniem próbek, w szczególności odpadów i nauczysz się jak ich uniknąć co wpłynie na rzetelność pobierania próbek.
Program szkolenia
 • Ustawa o odpadach:
  • zakres i podstawowe definicje,
  • klasyfikacja i katalog odpadów,
  • gospodarka odpadami,
  • przetwarzanie odpadów,
  • składowanie odpadów.
 • Rodzaje odpadów.
 • Pobieranie próbek odpadów: od próbki pierwotnej przez próbkę ogólną do próbki analitycznej.
 • Reprezentatywność próbki: techniki umożliwiające pobranie próbki reprezentatywnej do celu badania.
 • Norma PN-EN 14899 „Charakteryzowanie odpadów. Pobieranie próbek materiałów – Struktura przygotowania i zastosowania planu pobierania próbek” – omówienie.
 • Norma PN-EN 15442 „Stałe paliwa wtórne – Metody pobierania próbek” – omówienie.
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych– zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych.
 • Walidacja procedury pobierania próbek odpadów:
  • określenie wielkości i liczby próbek pierwotnych,
  • określenie minimalnej masy próbki ogólnej,
  • określenie dokładności pobierania próbki,
  • precyzji pobierania próbki,
  • niepewności pobierania próbki.
 • Wyznaczenie minimalnej liczby próbek pierwotnych i masy próbki ogólnej jako kompromis pomiędzy dokładnością i precyzją pobierania a kosztami
 • Procedury sprawdzania dokładności pobierania próbek odpadów.
 • Praktyczny przykład obliczeń walidacyjnych.
 • Konsultacje problemów zgłaszanych przez uczestników (problemy można zgłaszać przed szkoleniem, żeby prowadzący się przygotował).
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 123 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 70 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.10.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Odpady
Numer szkolenia: ONLINE/PB/10/20
Zaczyna się:21/10/2020
Kończy się:22/10/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera