SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

Gospodarka

odpadami

Gospodarka

wodno-ściekowa
Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • znać aktualne wymagania i wytyczne dotyczące spójności pomiarowej w badaniach i wzorcowaniach;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami wzorcowań oraz systemu sprawdzeń;
 • wiedzieć jakie są obowiązujące i aktualne metody ustanawiania spójności pomiarowej
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnieniem spójności pomiarowej zgodnie z nowym wydaniem normy 17025 oraz dokumentu DA-06;
 • auditorach wewnętrznych oraz ekspertach technicznych  odpowiedzialnych w laboratoriach za właściwy nadzór nad wyposażeniem oraz monitorowanie i zarządzanie wynikami wzorcowań oraz sprawdzeń
Biorąc udział w szkoleniu:
 • odświeżysz informacje z zakresu nadzoru nad wyposażeniem oraz zapewnienia spójności pomiarowej wyniku pomiaru;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie stosowania różnych metod ustanawiania spójności pomiarowej wyników pomiarów;
 • dowiesz się co oznacza kompetentny producent CRM, co oznaczają miarodajne dowody potwierdzające spełnienie przy produkcji CRM wymagań normy  PN-EN ISO 17034 i jak dobierać odpowiednie kryteria oceny takiego zewnętrznego dostawcy
Program szkolenia
 • Przypomnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie nadzoru nad wyposażeniem oraz spójności pomiarowej;
 • Podstawowe definicje metrologiczne;
 • Omówienie zmian zaistniałych w znowelizowanej Polityce PCA DA-06 ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie zewnętrzne (przez laboratoria wzorcujące akredytowane, jednostki NMI, laboratoria wzorcujące nieakredytowane) – zasady postępowania, kryteria wyboru, audyty u dostawcy usługi wzorcowania ;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez wzorcowanie wewnętrzne;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez praktyczną realizację jednostki miary SI;
 • Ustanowienie spójności pomiarowej poprzez zastosowanie certyfikowanych materiałów odniesienia (CRM);
 • Zasady stosowania CRM do ustanowienia spójności pomiarowej:
 • Zarys wymagań normy PN-EN ISO 17034;
 • W których przypadkach certyfikowane wartości przypisane CRM są uznawane jako posiadające potwierdzoną spójność pomiarową;
 • Kompetentny producent materiałów odniesienia - dowody na spełnienie wymagań
  • PN-EN ISO 17034 przez producenta, właściwy dobór kryteriów oceny zewnętrznego dostawcy w zakresie materiałów odniesienia;
  • Ustanowienie spójności pomiarowej w badaniach mikrobiologicznych;
 • Wszystko o wzorcowaniu wewnętrznym – wymagania, procedura, wyrażanie niepewności pomiaru oraz kompetencje personelu;
 • Audit wewnętrzny w zakresie interpretacji i wykorzystania świadectw wzorcowania i zapewnienia spójności pomiarowej;
 • Panel dyskusyjny na podstawie pytań i zagadnień uczestników.
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Poznań
Rozpoczęcie zajęć 08.09.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LP1/IM/09/20
Zaczyna się:08/09/2020
Kończy się:08/09/2020
Lokalizacja:Poznań

Zapisz się do newslettera