Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiarów.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu potwierdzania metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach 
Program szkolenia:
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych;
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych;
 • Potwierdzenie metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria;
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej;
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu;
  • opis struktury procesu;
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie fizykochemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie fizykochemicznej;
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów;
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych;
  • Liniowość – krzywa kalibracyjna
  • Zakres roboczy
  • Selektywność/specyficzność
  • Granica wykrywalności
  • Granica oznaczalności
  • Limit decyzyjny
  • Zdolność wykrywania
  • Poprawność/odzysk
  • Precyzja metody
  • Odporność metody
  • Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania;
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego;
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności;
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru;
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu;
 • Metody weryfikacji oszacowanych niepewności wyników pomiarów na podstawie udziału w programach PT/ILC oraz danych wewnętrznego sterowania jakością;
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności;
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru;
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w konstruowaniu budżetu niepewności;
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru;
 • Warsztaty komputerowe – ćwiczenia z aktywizacją uczestników na wybranych przykładach
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,

- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

Szkolenia on-line 

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 18.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 20.11.2020 do godz. 12:30
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 85

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: LZ3/IM/1/11/20
Zaczyna się:18/11/2020
Kończy się:20/11/2020
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,890.00
Tylko do czasu 04/11/2020!
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,840.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 890.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera