Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Wykonując oznaczenia pH i przewodności elektrycznej właściwej wody powinieneś posiadać wiedzę na temat:
 • Aktualnych metodyk badawczych obowiązujących w tym obszarze
 • Czynników wpływających na wynik oznaczenia
 • Punktów krytycznych metod
 • Zakresu weryfikacji metod
 • Źródeł niepewność wyniku 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów badawczych wykonujących oznaczanie pH i przewodności elektrycznej właściwej wody pragnących jak najlepiej realizować wymagania metodyk badawczych, posiadających akredytację lub starających się o uzyskanie akredytacji w tym obszarze.
 • Osobach autoryzujących sprawozdania z badań lub kierujących zespołem wykonującym w/w badania,
 • Osobach wdrażających w/w metodyki w swoich laboratoriach
 • Osobach pragnących poszerzyć wiedzę w tym obszarze
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poszerzysz i uzupełnisz wiedzę z obszaru potencjometrii i konduktometrii niezbędną do prawidłowej realizacji metodyki oznaczania pH i przewodności elektrycznej właściwej
 • Wyjaśnisz wątpliwości związane z realizacją w/w metodyk
 • Uzyskasz wskazówki w jakim zakresie weryfikować metody i kiedy ponownie wyznaczać parametry charakterystyczne tych metod
 • Zinterpretujesz i przeliczysz dane uzyskiwane przy weryfikacji
 • Dowiesz się jak oszacować niepewność wyniku pH i przewodności elektrycznej właściwej wody
Program szkolenia

 

Oznaczanie pH

 • Podstawy teoretyczne pehametrii
 • Elektrody stosowane w pomiarach pH
 • Pobieranie i postępowanie z próbkami
 • Zapewnienie spójności pomiarowej   
 • Zasada wykonywania pomiarów
 • Wpływ temperatury na wynik pomiaru
 • Monitorowanie jakości badań  
 • Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu
 • Zakres weryfikacji metody
 • Istotne źródła niepewności wyniku

Oznaczanie przewodności elektrycznej właściwej

 • Podstawy teoretyczne konduktometrii
 • Rodzaje naczynek konduktometrycznych
 • Czym kierować się wybierając naczynko konduktometryczne do badań  
 • Pobieranie i postępowanie z próbkami
 • Zapewnienie spójności pomiarowej
 • Zasady wykonywania pomiarów konduktometrycznych
 • Kompensacja temperaturowa – kiedy i dlaczego stosować
 • Monitorowanie jakości badań
 • Zapisy z badania i wyrażanie wyniku na sprawozdaniu z badań
 • Zakres weryfikacji metody
 • Istotne źródła niepewności wyniku
Nasz Ekspert

Magister chemii z ponad 35-letnim doświadczeniem w pobieraniu próbek oraz prowadzeniu badań fizycznych, chemicznych i sensorycznych wody oraz wykonywaniu badań fizykochemicznych, wdrażaniu nowych metodyk badawczych, oraz szacowaniu niepewności wyników. Od 2011 roku trener w obszarze wód i ścieków. Posiada szeroką wiedzę i duże doświadczenie w walidacji oraz w szacowaniu niepewności metod badawczych, wdrażaniu systemów jakości i opracowywaniu spójnych systemów pomiarowych
w laboratorium.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne
 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 05.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 16:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 550,00 zł brutto: 676,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 500,00 zł brutto: 615,00 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia bezpieczeństwa żywności
Numer szkolenia: LW1/AO/11/20
Zaczyna się:05/11/2020
Kończy się:05/11/2020
Lokalizacja:Warszawa

Rezerwacja

Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 550.00
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 500.00
Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby
zł 490.00
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 290.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera