Szkolenie Hybrydowe

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Pracując w laboratorium powinieneś: 
 • znać aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami jakości
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z nowym wydaniem normy 17025;
 • pracownikach wykonujących badania i odpowiedzialnych za monitorowanie jakości wyników;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Program szkolenia
 • Kompendium statystyczne – podstawy statystyki;
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • Opracowanie programu monitorowania jakości wyników;
 • Karty kontrolne – niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników;
  - konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych;
  - techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych;
 • Techniki wykrywania trendów:
  - analiza graficzna
  - współczynniki korelacji
  - prosta regresja liniowa;
 • Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem;
 • Postępowanie z wynikiem poza trendem;
 • Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:
  - sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań;
  - sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego;
  - analizy świadectw wzorcowania;
  - analizy składowych budżetu niepewności;
 • Certyfikowane materiały odniesienia:
  - kompetentni producenci;
  - rodzaje i zastosowanie;
  - kryteria oceny
 • Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC;
 • Kryteria doboru organizatorów badań biegłości;
 • Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników;
 • Metody oceny niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;
 • Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
  - oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
  - porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
  - oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
 • Wyniki badań PT/ILC a weryfikacja metody badawczej;
 • Przykłady analizy trendów różnych typów danych;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Zakopane/ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 24.11.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 26.11.2021 do godz. 12:30
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 2040,00 zł brutto: 2509,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1940,00 zł brutto: 2386,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1940,00 zł brutto: 2386,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 49

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/11/L/H3/IM2
Zaczyna się:24/11/2021
Kończy się:26/11/2021
Lokalizacja:Zakopane/ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia stacjonarnego dla pierwszej osoby z firmy
zł 2,040.00
Cena szkolenia stacjonarnego dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,940.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!