Szkolenie On-line

Więcej informacji o PRZ znajdziesz tutaj

Dlaczego warto?
  • Weźmiesz udział w kompleksowym szkoleniu dostosowanym do Twoich potrzeb 
  • Szkolenie obejmuje 3 poziomy i trwa 8 dni! 
  • Staniesz się samodzielnym pracownikiem. Szeroka wiedza i dodatkowe umiejętności pozwolą Ci zbudować wyższe poczucie własnej wartości i pewność siebie.
  • Uzyskasz kompletną wiedzę niezbędną do prawidłowego planowania, realizowania i weryfikowania takich procesów laboratoryjnych jak walidacja/weryfikacja metod badawczych, ocena niepewności pomiaru czy potwierdzenie ważności wyników
Program projektowaliśmy z myślą o:
  • Pracownikach rozpoczynających pracę lub posiadających krótki staż pracy w laboratorium w obszarze monitorowania jakości wyników, którzy w przyszłości planują zajmować się analizą danych procesu monitorowania jakości wyników, walidacji, oceny niepewności a także nadzorem nad personelem i wyposażeniem pomiarowo – badawczym.
Biorąc udział w Programie:
  • Na szkoleniach uczestnicy zapoznają się i nabędą praktycznych umiejętności z zakresu podstawowych pojęć statystyki matematycznej w analizie chemicznej i niezbędnych narzędzi statystycznych stosowanych w praktyce laboratoryjnej. Umiejętności te i wiedza są niezbędne do prawidłowego planowania, realizowania i weryfikowania takich procesów laboratoryjnych jak walidacja/weryfikacja metod badawczych, ocena niepewności pomiaru czy potwierdzenie ważności wyników.

Program szkolenia
  • Dokładny opis programów dla poziomu I, II i III został podany na stronie Programu Rozwoju Zawodowego- zobacz tutaj

Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

 
Informacje organizacyjne

Cena obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. 

Metody szkolenia: Wykłady, Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe), Testy wiedzy, Pytania oraz konsultacje z Ekspertem

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 18.01.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 29.04.2022 do godz. 15:00
Czas trwania h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 102
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3790,00 zł brutto: 4661,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3740,00 zł brutto: 4600,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3690,00 zł brutto: 4538,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3640,00 zł brutto: 4477,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 30

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Program rozwoju zawodowego
Numer szkolenia: 21/PRZ/Specjalista ds. walidacji i oceny niepewności
Rezerwacje do:18/01/2022
Zaczyna się:18/01/2022
Kończy się:29/04/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena:
zł 3790.00