Szkolenie On-line

Więcej informacji o PRZ znajdziesz tutaj

Dlaczego warto?
  • Weźmiesz udział w kompleksowym szkoleniu dostosowanym do Twoich potrzeb 
  • Szkolenie obejmuje 3 poziomy i trwa 7 dni! 
  • Staniesz się samodzielnym pracownikiem. Szeroka wiedza i dodatkowe umiejętności pozwolą Ci zbudować wyższe poczucie własnej wartości i pewność siebie.
  • Uzyskasz kompletną wiedzę z zakresu audytowania systemu zarządzania. 
  • Poznasz i zrozumiesz zakres obowiązków, który należą do audytora wewnętrznego poczynając od poziomu podstawowego do poziomu specjalisty zakończonego certyfikatem audytora wewnętrznego. 
Program projektowaliśmy z myślą o:
  • Osobach znających wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz dokumenty PCA powiązane z tematem, które chcą zostać audytorami wewnętrznymi
  • Auditorach wewnętrznych ukierunkowanych na doskonalenie skuteczności podejmowanych działań w procesie auditowania
Biorąc udział w Programie:
  • Poznasz metody prowadzenia audytów wewnętrznych
  • Będziesz potrafił samodzielnie przeprowadzić audit wewnętrzny w laboratorium
Program szkolenia:
  • Dokładny opis programów dla poziomu I, II i III został podany na stronie Programu Rozwoju Zawodowego- zobacz tutaj

Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą
laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje
doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi.
Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska. Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz Czas metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

 
Informacje organizacyjne

Cena  obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu. 

Metody szkolenia: Wykłady, Samodzielne zadania do opracowania (prace domowe), Testy wiedzy, Pytania oraz konsultacje z Ekspertem

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 23.02.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.04.2022 do godz. 15:00
Czas trwania h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 59
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3290,00 zł brutto: 4046,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3240,00 zł brutto: 3985,20 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 3190,00 zł brutto: 3923,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 3140,00 zł brutto: 3862,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 66

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Program rozwoju zawodowego
Numer szkolenia: 22/PRZ/Audytor
Rezerwacje do:23/02/2022
Zaczyna się:23/02/2022
Kończy się:22/04/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena:
zł 3290.00