SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

odpadami
wodno-ściekowa

Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś:
 • umieć prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium,
 • znać cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia,
 • znać zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia;
 • umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania;
 • znać sposoby potwierdzenia ważności wyników.   
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • poznasz wymagania normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium,
 • poznasz wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego;
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości,
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia, co ci pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • terminy i definicje związane z metrologią,
 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • metrologia prawna i przemysłowa,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025"2018-02 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia na grupy,
 • cechy ważnego wyniku,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • podstawowe terminologię i definicje związane z RM/CRM,
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,

Ćwiczenia:

 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
 • opracowanie karty wyposażenia,
 • potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,
 • podział wyposażenia na grupy.
 • weryfikacja źródła spójności pomiarowej

Dzień drugi:

 • procedura nadzorowania wyposażeniem,
 • dobór wyposażenia,
 • projektowanie i wdrażania programów wzorcowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
 • stwierdzanie zgodności z wymaganiami,
 • kompetencje personelu laboratorium;
 • potwierdzanie ważności wyników.

Ćwiczenia:

 • opracowanie procedury nadzorowania wyposażenia
 • określanie zakresów wzorcowania,
 • opracowanie programu wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
 • praktyczne ocena dotycząca stwierdzenia zgodności z wymaganiami.

Dzień trzeci

 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,
 • elementy szacowania niepewności pomiaru w procesie sprawdzeń pośrednich,
 • instrukcja sprawdzeń pośrednich,
 • kompetencje personelu laboratorium,
 • potwierdzanie ważności wyników
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne

Rabat przy zgłoszeniu min. 14 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia:

- dla pierwszej osoby z firmy – rabat 100 zł,

- dla drugiej i kolejnej osoby z firmy – rabat 150 zł.

Rabat przy zgłoszeniu w okresie krótszym niż 14 dni od daty rozpoczęcia szkolenia:

- dla drugiej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie – rabat 100 zł.

Szkolenia on-line 

Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

Dopłata do pokoju jednoosobowego: 300 zł netto + 23%VAT (liczba miejsc ograniczona)

Cena szkolenia obejmuje: 21 godzin zajęć, materiały szkoleniowe, zaświadczenia uczestnictwa, 3 noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu przyjazdu do obiadu w dniu zakończenia szkolenia.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Zakopane
Rozpoczęcie zajęć 25.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 27.11.2020 do godz. 12:30
Czas trwania 21 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 3
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1990,00 zł brutto: 2447,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1890,00 zł brutto: 2324,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 1840,00 zł brutto: 2263,20 zł
Liczba pozostałych dni promocyjnych cen szkolenia: 100

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: LZ3/AB/11/20
Zaczyna się:25/11/2020
Kończy się:27/11/2020
Lokalizacja:Zakopane

Rezerwacja

Tylko do czasu 11/11/2020!
Cena szkolenia dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,890.00
Tylko do czasu 11/11/2020!
Cena szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 1,840.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,090.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 890.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera