SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

odpadami
wodno-ściekowa

Opis

 Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji

 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w środowisku pracy powinieneś znać:
 • zasady dotyczące pobierania próbek w środowisku pracy,
 • wymagania dotyczące metod wykonywania badań zapylenia,
 • wymagania dotyczące wyposażenia pomiarowego stosowanego do badań,
 • przepisy prawa regulujące dopuszczalne wartości najwyższych stężeń czynników szkodliwych dla zdrowia oraz zasady oceny zgodności z wymaganiami
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów akredytowanych w obszarze badania środowiska pracy i laboratoriów ubiegających się o akredytację
  w zakresie pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i oznaczania stężeń poszczególnych frakcji pyłu.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz wymagania aktualnych przepisów prawa i Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. co ułatwi Ci i usprawni ich wdrażanie w swoim Laboratorium, dzięki czemu zaoszczędzisz czas i lepiej przygotujesz Zespół do zmian,
 • usystematyzujesz swoją wiedzę w zakresie metod pobierania próbek powietrza w środowisku pracy i oznaczania stężeń pyłu – frakcja wdychalna i pyłu – frakcja respirabilna oraz oceny narażenia, dzięki czemu wzbogacisz swój warsztat pracy oraz rozwiniesz swoją wiedzę,
 • dowiesz się jak można oszacować niepewność  wyników badań i potwierdzić możliwość prawidłowej realizacji metod pobierania próbek i oznaczania stężeń pyłów, dzięki czemu usprawnisz swoje działania oraz unikniesz powszechnie popełnianych błędów,
 • dowiesz się jak przedstawiać wyniki badań w sprawozdaniach, aby spełnić wymagania klienta i celu badania, wiedza ta przyczyni się do zwiększenia efektywności Twoich działań, a tym samym ułatwi codzienną pracę w laboratorium.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Zasady pobierania próbek powietrza w celu oceny narażenia stanowisk pracy na czynniki chemiczne i pyły,
 • Podstawowe pojęcia i definicje – podział pyłu na frakcje i proces oddychania, głowice do pobierania poszczególnych frakcji, sorbenty i roztwory pochłaniające,
 • Wymagania metodyczne dotyczące pobierania próbek powietrza w celu oznaczenia czynników chemicznych oraz poszczególnych frakcji pyłów,
 • Wymagania metodyczne dotyczące wykonywania oznaczenia stężenia pyłów – frakcja wdychalna, frakcja respirabilna,
 • Aktualne wymagania przepisów prawa oraz Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca
  2018 r.- wymagania normatywne dotyczące pyłów i czynników chemicznych w środowisku pracy,
 • Wyposażenie pomiarowe i jej przygotowanie – wzorcowanie i sprawdzanie przyrządów pomiarowych, przegląd świadectw wzorcowania, sprawdzanie aspiratorów, pomiar temperatury i ciśnienia powietrza.

Dzień drugi:

 • Wyznaczanie niepewności pobierania próbek powietrza – składowe niepewności,
 • Wyznaczanie niepewności metody oznaczania stężenia zapylenia – budżet niepewności, wyprowadzenie wzoru na niepewność wskaźnika narażenia,
 • Potwierdzenie metod badawczych zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02,
 • Przedstawianie wyników badań i ocena zgodności z wartościami dopuszczalnymi – wskaźnik narażenia,
 • Wymagania dokumentu DAB-07 w obszarze badania środowiska pracy,
 • Dyskusja, omówienie przykładów i indywidualnych problemów przedstawionych przez słuchaczy.
Nasz Ekspert

Pracownik Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy w Krakowie. Ekspert w zakresie badań czynników szkodliwych w środowisku pracy. Auditor systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Kraków
Rozpoczęcie zajęć 09.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 10.12.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia środowiska pracy i BHP
Numer szkolenia: LK2/PKK/12/20
Zaczyna się:09/12/2020
Kończy się:10/12/2020
Lokalizacja:Kraków

Rezerwacja

Cena szkolenia bez noclegu dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,040.00
Cena szkolenia bez noclegu dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 690.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera