SZKOLENIA OTWARTE Ochrona środowiska

odpadami
wodno-ściekowa

Opis

Status szkolenia

SZKOLENIE HYBRYDOWE. Wybierz formę szkolenia - szkolenie stacjonarne lub szkolenie on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Pracując w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratoriach według wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu potwierdzania metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia

Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru

Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych,

Walidacja metod w świetle regulacji prawnych,

Potwierdzenie metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,

Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,

Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:

 • określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu
 • opis struktury procesu.

Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa,

Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów,

Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:

 • Liniowość – krzywa kalibracyjna
 • Zakres roboczy
 • Selektywność/specyficzność
 • Granica wykrywalności
 • Granica oznaczalności
 • Limit decyzyjny
 • Zdolność wykrywania
 • Poprawność/odzysk
 • Precyzja metody
 • Odporność metody
 • Efekt matrycy

Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,

Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,

Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,

Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,

Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,

Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,

Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,

Monitorowanie aktualności danych eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,

Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w planowaniu eksperymentu walidacji/sprawdzenia metody badawczej i konstruowaniu budżetu niepewności

Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru,

Wykorzystanie wyników sterowania jakością do potwierdzania aktualności wyników eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,

Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej,

Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Szkolenie stacjonarne - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 50 zł.

Szkolenia on-line  - Rabat dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie - 200 zł.

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia Warszawa
Rozpoczęcie zajęć 08.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 09.10.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 1040,00 zł brutto: 1279,20 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 990,00 zł brutto: 1217,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: LW2/IM/1/10/20
Zaczyna się:08/10/2020
Kończy się:09/10/2020
Lokalizacja:Warszawa

Rezerwacja

Cena szkolenia bez noclegu dla pierwszej osoby z firmy
zł 1,040.00
Cena szkolenia bez noclegu dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 990.00
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 690.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 490.00

Współpracujemy

 • Partners
 • Partners

Zapisz się do newslettera