Szkolenie ONLINE
Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś znać:
 • sposoby i techniki zapewnienie spójności pomiarowej wyniku badania
 • w jaki sposób racjonalnie i efektywnie korzystać z RM i CRM oraz innych „wzorców” w laboratorium akredytowanym
 • jakie wymagania powinni spełniać producenci materiałów odniesienia zgodnie z PN-EN ISO 17034
 • znaczenie i sens wyników znajdujących się na świadectwach wzorcowania
 • sposób interpretacji niepewności wyniku badania
 • do jakich celów może i powinna być wykorzystywana niepewność wyniku
 • kryteria, jakie powinny być stosowane w ramach sterowania jakością wyników badań
 • czym różni się wzorcowanie od legalizacji
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • osobach pracujących w laboratoriach badawczych, przygotowujących się do wdrożenia systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 lub posiadających już wdrożony system
 • osobach odpowiedzialnych za walidację metod badawczych, sterowanie jakością badań oraz zapewnienie spójności pomiarowej w laboratoriach akredytowanych
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu statystyki i metrologii, która pozwoli planować i realizować przedsięwzięcia z zakresu walidacji metod badawczych, sterowania jakością badań w laboratorium oraz nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym.
 • Dowiesz się, jakie informacje znajdują się na świadectwach wzorcowania, co pomoże Ci w ich praktycznym wykorzystaniu w działaniu laboratorium.
 • Dowiesz się jak interpretować niepewność wyniku badania/wzorcowania, co pozwoli Ci na właściwą interpretację uzyskanych wyników
Program szkolenia
 • Pomiar i badanie – definicje, podobieństwa i różnice
 • Metrologia prawna i naukowa – z której należy korzystać w laboratorium akredytowanym
 • Spójność pomiarowa wyniku – co właściwie oznacza, po co musimy ją zapewnić, jakimi sposobami ją zapewnić
 • Wzorce kalibracyjne, materiały odniesienia, certyfikowane materiały odniesienia – jak je wykorzystywać w laboratorium
 • Wymagania dotyczące kompetencji producentów materiałów odniesienia (PN-EN ISO 17034)
 • Sterowanie jakością wyników badań w laboratorium – jakie techniki wykorzystywać, jakie przyjąć kryteria dla poszczególnych technik, jak analizować informację zwrotną ze sterowania jakością
 • Świadectwa wzorcowania – do czego potrzebne są laboratorium, jakie informacje znajdują się w świadectwach wzorcowania, jak je interpretować i jak wykorzystać w pracy laboratorium
 • Przykład szacowania niepewności z wykorzystaniem m.in. informacji ze świadectw wzorcowania
 • Zasady nadzoru nad wyposażeniem pomiarowo-badawczym
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie metrologii

   

Nasz Ekspert:

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

Rabaty nie łączą się

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 

Formularz cenowy w czerwonej rubryce "Cena szkolenia dla pierwszej oraz drugiej i kolejnej osoby"- zawiera błąd! Prawidłowe ceny zostały podane w rubryce z niebieskim tłem.

W razie pytań- skontaktuj się z nami w kwestii rabatu przy zgłoszeniu więcej niż jednego Uczestnika. 

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 22.06.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 23.06.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 12 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia on-line dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 720,00 zł brutto: 885,60 zł
Cena szkolenia on-line dla pierwszej osoby z firmy netto: 820,00 zł brutto: 1008,60 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 22/06/L/O2/PB
Zaczyna się:22/06/2022
Kończy się:23/06/2022
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!