SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz kierunki zmian oraz regulacje prawne wynikające z nowej ustawy Prawo wodne, dzięki czemu zminimalizujesz stres związany z wejściem nowych regulacji i nowych organów,
 • nabędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji ustawy Prawa wodnego, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian. 
Wykonując zadania w obszarze gospodarki wodno-ściekowej powinieneś znać:
 • aktualne regulacje prawne i organizacyjne wynikające z ustawy Nowe prawo wodne,
 • obowiązki w zakresie wymaganych prawem zgód wodnoprawnych: zgłoszeń, pozwoleń, ocen wodnoprawnych, decyzji uzgadniających opracowania planistyczne,
 • obowiązki związane z opłatami środowiskowymi z tytułu poboru wód i odprowadzania ścieków.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • specjalistach ochrony środowiska odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w przedsiębiorstwie lub w innych jednostkach organizacyjnych
Program szkolenia
 • Omówienie regulacji prawnych dotyczących wykonania i eksploatacji ujęć wód podziemnych.
 • Ochrona wód podziemnych – ustawa Prawo wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna.
 • Analiza ryzyka dla ujęć wód jako narzędzie służące ochronie wód podziemnych..
 • Kogo i czego dotyczy przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęcia wody.
 • Procedury administracyjne.
 • Kto opracowuje analizę ryzyka dla ujęć wód podziemnych
 • Dokumenty niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia analizy ryzyka dla ujęcia wody podziemnej.
 • Co zawiera analiza ryzyka.
 • Jakie problemy wychodzą najczęściej w trakcie sporządzania ocen ryzyka.
 • W jaki sposób można wykonywać analizy ryzyka dla ujęć, czym różnią się metodyki.
 • Strefy ochronne ujęcia wód podziemnych.
 • Zakazy i nakazy obowiązujące w strefach ochronnych ujęć.
 • Kiedy niezbędne jest wyznaczenie strefy ochrony pośredniej ujęcia.
 • Obowiązki dla właściciela ujęcia z tytułu ustanowienia strefy ochrony pośredniej.
 • Najczęstsze błędy w procesie analizy ryzyka i wprowadzania stref ochronnych ujęć
 • Dyskusja i pytania techniczne.
Nasz Ekspert

Posiada 40 letnie doświadczenie w pracy w górnictwie, geologii, hydrogeologii, rekultywacjach i ochronie środowiska. Jest autorem lub współautorem przeszło 800 opracowań z zakresu geologii i górnictwa, wycen złóż kopalin a także  audytów przed prywatyzacyjnych, dotyczących zgodności z przepisami środowiskowymi i raportów początkowych dla instalacji IPPC m.in. w sektorze górnictwa, metalurgii, maszynowym, obronności, chemicznym, energetyki i uzdrowiskach. Jest autorem projektów rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz remediacji powierzchni ziemi na terenach przemysłowych. Od ponad 12 lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników administracji centralnej, pracowników jednostek samorządowych i przedsiębiorców z zakresu stosowania przepisów ochrony środowiska: prowadzenia procesu ooś i sooś, szkód w środowisku, ochrony powierzchni ziemi, remediacji i rekultywacji, prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej na obszarach Natura2000

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu. 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych.

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 22.10.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Gospodarka wodno-ściekowa
Numer szkolenia: ONLINE/MSa/10/20
Zaczyna się:22/10/2020
Kończy się:22/10/2020
Lokalizacja:ONLINE

Zapisz się do newslettera