SZKOLENIA OTWARTE Laboratorium

Akademia

analiz instrumentalnych

Akademia

badania paliw

Akademia

bezpieczeństwa żywności

Akademia

badań środowiskowych

Akademia

farmacji

Akademia

metrologii i kompetencji

Akademia

mikrobiologii i biologii

Akademia

statystyki laboratoryjnej

Akademia

środowiska pracy i BHP

Akademia

zarządzania wg 17025

Akademia

Kierownika

Badania

biegłości, porównawcze

Opis

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Pracując w laboratorium powinieneś:
 • znać aktualne wymagania w zakresie potwierdzania ważności wyników badań;
 • umieć monitorować i zarządzać uzyskiwanymi wynikami jakości
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach akredytowanych laboratoriów badawczych oraz przygotowujących się do akredytacji;
 • osobach zainteresowanych zmianami w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z nowym wydaniem normy 17025;
 • pracownikach wykonujących badania i odpowiedzialnych za monitorowanie jakości wyników;
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Program szkolenia
 • Kompendium statystyczne – podstawy statystyki;
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania ważności wyników – różnice i podobieństwa w odniesieniu do normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005;
 • Opracowanie programu monitorowania jakości wyników;
 • Karty kontrolne – niezawodne narzędzie stosowane w monitorowaniu jakości wyników;
  - konstruowanie i porównywanie kart kontrolnych;
  - techniki statystyczne stosowane w ocenie kart kontrolnych;
 • Techniki wykrywania trendów:
  - analiza graficzna
  - współczynniki korelacji
  - prosta regresja liniowa;
 • Interpretacja wyników analizy trendów – diagnostyka wyniku poza trendem;
 • Postępowanie z wynikiem poza trendem;
 • Monitorowanie jakości wyników poprzez analizę trendów w zakresie:
  - sprawdzanie(-enia) funkcjonalnego wyposażenia do pomiarów i badań;
  - sprawdzenia bieżącego wyposażenia pomiarowego;
  - analizy świadectw wzorcowania;
  - analizy składowych budżetu niepewności;
 • Certyfikowane materiały odniesienia:
  - kompetentni producenci;
  - rodzaje i zastosowanie;
  - kryteria oceny
 • Wymagania jednostki akredytującej (PCA) i organizacji międzynarodowych dotyczące uczestnictwa w programach PT/ILC;
 • Kryteria doboru organizatorów badań biegłości;
 • Wskaźniki osiągnięć i kryteria akceptacji wyników;
 • Metody oceny niepewności oraz weryfikacji budżetu niepewności na podstawie wyników badań biegłości;
 • Analiza trendów wyników programów PT/ILC – przykłady graficznej prezentacji oraz zastosowanie do np.:
  - oceny jakości analiz na przestrzeni czasu;
  - porównywania efektywności różnych metod badawczych (metody referencyjne kontra metody alternatywne);
  - oceny wyników uzyskiwanych przez różnych analityków;
 • Wyniki badań PT/ILC a weryfikacja metody badawczej;
 • Przykłady analizy trendów różnych typów danych;
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 05.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: ONLINE/IM/2/11/20
Zaczyna się:04/11/2020
Kończy się:05/11/2020
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy
zł 750.00
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy
zł 640.00

Zapisz się do newslettera