Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 20.04.2021 r.

 Status szkolenia

Szkolenie będzie realizowane w formie on-line.

Dlaczego warto?
Dokonując emisyjnej spektrometrii optycznej powinieneś znać:
 • Praktyczne zastosowania techniki ICP-OES
 • Technikę i metodykę, możliwości i optymalne wykorzystanie analityczne oraz niezbędne elementy sterowania jakością badań wykonywanych w laboratorium z wykorzystaniem ICP-OES.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach wdrażających technikę ICP-OES do badań laboratoryjnych
 • Osobach zajmujących się tą techniką
 • Osobach pragnących poszerzania wiedzy i doskonalenia swoich umiejętności analitycznych w tej dziedzinie
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz sposoby eliminowania interferencji występujących w technice ICP-OES oraz pojawiających się błędów, dzięki czemu zdobędziesz umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z analizą metodą ICP-OES.
 • Zrozumiesz wpływ: parametrów instrumentalnych, składu próbek, stosowanych odczynników i postępowania analitycznego na poprawność wyników oznaczeń wykonywanych metodą ICP-OES, co wpłynie na wiarygodność wyników badań.
 • Dowiesz się, jakie są wewnętrzne i zewnętrzne metody sterownia jakością badań, dzięki czemu wyeliminujesz wątpliwości
  w procedurach, co zmaksymalizuje efektywność Twojej pracy oraz znacząco wpłynie na jakość pomiarów w laboratorium.
 • Przedyskutujesz problemy badawcze z Ekspertem, co umożliwi Ci wyeliminowanie popełnianych dotychczas błędów, pozwoli osiągnąć maksymalną sprawność badań i podniesie Twoją wydajność oraz efektywność całego zespołu. 
Program szkolenia
 • Podstawy teoretyczne i metodyka ICP OES - krótka historia rozwoju optycznej spektrometrii emisyjnej; podstawowe procesy zachodzące w spektrometrii emisyjnej; ogólna charakterystyka optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej; aparatura i urządzenia pomocnicze stosowane w technice ICP OES; system pionowej i poziomej plazmy; etapy przygotowania metody analitycznej
 • Interferencje występujące w technice ICP OES - charakterystyka interferencji; sposoby ich eliminacji
 • Przygotowanie próbek do analizy techniką ICP OES - niezbędne wymagania; sposoby przygotowania
 • (roztwarzanie kwasowe, stapianie, spopielanie, zagęszczanie)
 • Sposoby eliminacji błędów występujących w technice ICP OES
 • Niezbędne elementy sterowania jakością w technice ICP OES - wewnętrzna kontrola jakości; wykorzystanie certyfikowanych materiałów odniesienia; powtarzanie badań za pomocą innych metod; udział w badaniach międzylaboratoryjnych oraz badaniach biegłości
 • Wybrane aspekty walidacji metody ICP OES
 • Inne techniki wprowadzania próbek do plazmy - nebulizacja ultradźwiękowa; technika generowania wodorków; ablacja laserowa
 • Praktyczne zastosowanie techniki ICP OES w analizie różnorodnych próbek
 • Spektrometria mas z plazmą indukcyjnie sprzężoną ( ICP MS) - doskonałe uzupełnienie możliwości analitycznych ICP OES
Nasz Ekspert

Emerytowany główny specjalista badawczo - techniczny w Państwowym Instytucie Geologicznym - Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.04.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.04.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/04/L/ON2/IJ
Zaczyna się:21/04/2021
Kończy się:22/04/2021
Lokalizacja:ONLINE