Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 13.04.2021 r.

Status szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE.

Więcej informacji.

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony środowiska przed hałasem powinieneś znać:
 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem.
 • Podstawowe pojęcia akustyczne, wielkości i wskaźniki - oraz zakres ich stosowania.
 • Zasady wykonywania pomiarów poziomu hałasu - w tym Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami fizyki oraz zgodnie z normami badania mocy (…i dlaczego tych ostatnich nie wolno stosować pomimo powołania ich w metodykach..).
 • Szacowanie niepewności wyników badań - co ma też wpływ na proces realizacji pomiaru w terenie.
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem,
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku,
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Usystematyzujesz pojęcia i definicje akustyczne w ramach repetytorium o podstawach akustyki;
 • Poznasz wymagania odnośnie wyboru punktów pomiarowych i realizacji pomiarów akustycznych;
 • Poznasz specyfikę fizycznego podejścia do zagadnień akustycznych i wynikających z tego zasad obliczania I szacowania niepewności w pomiarach akustycznych;
 • Poznasz zasady przedstawiania wyników badań;
Program szkolenia
 • Podstawy akustyki - definicje poziomów, przyrządy pomiarowe,
 • Pomiary hałasu - wymagania prawne, zasady realizacji badań, metodyki referencyjne pomiarów:
  - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska) - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tła akustycznego;
  - hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Szacowanie niepewności wyników badań - niepewność obliczana metodą A i metodą B.
 • Opracowanie wyników badań terenowych - przykłady.
Nasz Ekspert

mgr fizyki, wieloletni kierownik  laboratorium akredytowanego, organizator badań biegłości.  Doświadczony audytor, trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów hałasu i szacowania niepewności wyników.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 14.04.2021 od godz. 09:30
Zakończenie zajęć 15.04.2021 do godz. 14:30
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 880,00 zł brutto: 1082,40 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 770,00 zł brutto: 947,10 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/04/L/ON2/MK
Zaczyna się:14/04/2021
Kończy się:15/04/2021
Lokalizacja:ONLINE