Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Cel szkolenia:
 • Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wykorzystania narzędzi statystycznych w obszarze laboratoriów badawczych i wzorcujących
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pracujących i pełniących funkcje kierownicze w laboratoriach badawczych i wzorcującym, zajmujących się analizą danych procesu monitorowania jakości wyników, walidacji, szacowania niepewności a także nadzoru nad personelem i wyposażeniem pomiarowo – badawczym.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz efektywne i nowoczesne narzędzia monitorowania jakości wyników i nauczysz się je stosować w praktyce laboratoryjnej;
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie potwierdzania ważności wyników zgodnie z norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02;
 • Zapoznasz się z podstawami metod statystycznych i nauczysz się stosować techniki statystyczne, dzięki czemu będziesz sprawnie dokonywać walidacji metod pomiarowych, sporządzać budżet niepewności i wyznaczać krzywe kalibracyjne
Program szkolenia
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej w analizie chemicznej – miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa, błędy w analizie chemicznej, hipotezy i testy statystyczne;
 • Testy statystyczne w wewnętrznym oraz zewnętrznym sterowaniu jakością;
 • Zastosowanie metod testowania m.in. do porównania dwóch wariancji, porównania dwóch średnich (poprawności dwóch metod), porównywania różnic par wyników, wykrywania błędów grubych;
 • Metody graficznej prezentacji wyników pomiaru;
 • Wykorzystanie narzędzi statystycznych w praktyce laboratoryjnej m. in. do:
  - Udowadniania równoważności metod badawczych
  - Ustalania okresów między wzorcowaniami
  - Ustalania kryteriów oceny wyników sterowania jakością
  - Wykorzystania świadectw wzorcowania
  - Analizy wyników badań biegłości
  - Analizy trendów sterowania jakością

  - Konstruowania budżetu niepewności
  - Sprawdzania wyposażenia pomiarowo – badawczego
  - Weryfikowania kompetencji personelu technicznego
 • Zajęcia warsztatowe in. na przykładach podanych przez uczestników szkolenia;
 • Najczęstsze problemy oraz popełniane błędy.
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 10.03.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 11.03.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/03/L/ON2/IM
Zaczyna się:10/03/2021
Kończy się:11/03/2021
Lokalizacja:ONLINE