Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie.

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium akredytowanym powinieneś:
 • umieć prawidłowo identyfikować rodzaje błędów które pojawiają się w rutynowej pracy w laboratorium,
 • znać cel, zakres i zasady dotyczące nadzorowania wyposażenia,
 • znać zasady dotyczące zapewnienia spójności pomiarowej w laboratorium,
 • wymagania dotyczące stosowania wzorców odniesienia i materiałów odniesienia,
 • zasady nadzorowania wyposażenia,
 • sposób interpretowania oraz wykorzystania świadectw wzorcowania oraz świadectw materiałów odniesienia;
 • umieć określić wymagania dotyczące kompetencji personelu laboratorium oraz znać sposoby ich monitorowania;
 • znać sposoby potwierdzenia ważności wyników   
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratorium (laboranci, pracownicy techniczni),
 • nowozatrudnionych pracownikach laboratoriów,
 • auditorach wewnętrznych i ekspertach technicznych,
 • wszystkich osobach zainteresowanych powyższą tematyką.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • poznasz podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia zgodne z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”,
 • poznasz wymagania normy PN-EN ISO/IEC17025:2018-02 Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej, dzięki czemu będziesz przygotowany merytorycznie do samodzielnego prowadzenia nadzoru nad wyposażeniem w laboratorium,
 • poznasz wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004 Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażania pomiarowego;
 • poznasz rolę materiałów odniesienia w metrologii, zasady ich użytkowania i poprawnego wykorzystania, co pozwoli Ci na ich odpowiedni dobór i samodzielne zadbanie o zachowanie spójności pomiarowej w Twoim laboratorium,
 • poznasz rodzaje błędów występujących podczas pracy w laboratorium, co pozwoli Ci zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia w przyszłości,
 • nabędziesz wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania programów wzorcowań/sprawdzeń pośrednich, ustalania odstępów czasu między wzorcowaniami oraz projektowania procedury nadzorowania wyposażenia, co ci pozwoli Ci na jeszcze lepsze i świadome sprawowanie nadzoru nad wyposażeniem.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • terminy i definicje związane z metrologią,
 • rodzaje błędów pomiaru w pracy w laboratorium,
 • metrologia prawna i przemysłowa,
 • cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia,
 • wymagania nomy PN-EN ISO/IEC 17025"2018-02 (w zakresie wyposażenia oraz spójności pomiarowej),
 • wymagania normy PN-EN ISO 10012:2004,
 • podział wyposażenia na grupy,
 • cechy ważnego wyniku,
 • spójność pomiarowa (weryfikacja spójności),
 • rola materiałów odniesienia w metrologii,
 • zasady użytkowania materiałów odniesienia,
 • poprawne wykorzystywanie materiałów odniesienia świadectwo materiału odniesienia,
 • interpretacja oraz wykorzystywanie wyników zawartych w świadectwach wzorcowania,

Ćwiczenia:

 • obliczanie błędów pomiaru/poprawek oraz przedziału zmienności,
 • opracowanie karty wyposażenia,
 • potwierdzanie metrologiczne wyposażenia,
 • podział wyposażenia na grupy.
 • warsztaty dotyczące interpretacji świadectw wzorcowania

Dzień drugi:

 • procedura nadzorowania wyposażeniem,
 • dobór wyposażenia,
 • projektowanie i wdrażania programów wzorcowania wyposażenia (zakresy wzorcowań, niepewność pomiaru, wykorzystanie wyników wzorcowania)
 • zasady ustalania odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami pośrednimi (śledzenie trendów, częstość, intensywność wykorzystania, wpływ innych czynników),
 • dokument ILAC-G24/OIML D 10:2007 ”Wytyczne dotyczące wyznaczania odstępów czasu między wzorcowaniami przyrządów pomiarowych”
 • kompetencje personelu laboratorium;
 • potwierdzanie ważności wyników.

Ćwiczenia:

 • określanie zakresów wzorcowania,
 • opracowanie programu wzorcowania oraz sprawdzeń pośrednich na przykładzie przyrządu fizykochemicznego,
 • warsztaty dotyczące interpretacji świadectw wzorcowania
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie metrologii oraz systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Auditor wewnętrzny oraz  doświadczony  trener w zakresie metrologii i systemu zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

 

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.02.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/02/L/ON2/AB
Zaczyna się:15/02/2021
Kończy się:16/02/2021
Lokalizacja:ONLINE