Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 18.05.2021 r.

 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w normie akredytacyjnej dotyczących nadzorowania personelu w tym potwierdzenia kompetencji oraz monitorowania prac zapewniających uzyskiwanie wiarygodnych wyników badań.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za monitorowanie pracy osób związanych z obszarem technicznym laboratorium
 • Osób odpowiedzialnych za przegląd uzyskiwanych wyników podczas realizacji procesu potwierdzania ważności wyników badań
 • Osób przygotowujących się do pełnienia obowiązków kierowniczych
 • Osób odpowiedzialnych za nadzór nad działaniami technicznymi w tym np. nadzór nad wyposażeniem
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie określić wymagania rekrutacyjne oraz czym się kierować podczas wyboru pracowników
 • Jak właściwie przygotować wymagania kompetencyjne dla poszczególnych stanowisk w Laboratorium
 • Jak mamy narzędzia umożliwiające nam właściwe nadzorowanie i monitorowanie personelu
 • W jaki sposób obiektywnie ocenić każdego pracownika
 • Jak skutecznie wykorzystać dane wyjściowe procesu potwierdzenia ważności wyników badań do oceny kompetencji personelu
 • Jaki zakres obowiązków spoczywa na kierowniku technicznym
Program szkolenia
 • Dzień I

  Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Podczas szkolenia poza omówieniem wymagań teoretycznych, przedstawione zostaną przykłady oraz realizowane zajęcia warsztatowe

  Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących personelu w tym:

  • Wymagania kompetencyjne
  • Wybór personelu
  • Zakresy obowiązków
  • Nadawanie upoważnień
  • Nadzór
  • Monitorowanie
  • Szkolenia

  Omówienie wymagań kompetencyjnych oraz ich potwierdzenia w celu nadania upoważnień do:

  • Opracowania i modyfikacji metody badawczych
  • Wyboru, weryfikacji oraz walidacji metod badawczych
  • Analizy uzyskanych wyników
  • Stwierdzania zgodności z wymaganiami
  • Wydawania opinii interpretacji
  • Raportowania, przeglądu oraz autoryzacji wyników badań
  • Przeprowadzania audytow wewnętrznych
  • Pełnienia funkcji kierownika technicznego

  Wskazanie jakie zapisy oraz dokumenty należy przechowywać w celu potwierdzenia nadzoru nad pracownikiem

  Dzień II

  Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny. Podczas szkolenia poza omówieniem wymagań teoretycznych, przedstawione zostaną przykłady oraz realizowane zajęcia warsztatowe

  Omówienie skutecznych narzędzi służących do monitorowania pracy personelu oraz praktyczne ich wykorzystanie

  Analiza wyników uzyskanych podczas monitorowania pracy personelu oraz działania jakie należy podejmować

  Opracowanie planów szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych w oparciu o wyniki monitorowania kompetencji personelu.

  Zadania kierownika technicznego w odniesieniu do wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz stosowane narzędzia do wykorzystania ich w codziennej pracy

Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 01.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 02.06.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia metrologii i kompetencji
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/IM7
Zaczyna się:01/06/2021
Kończy się:02/06/2021
Lokalizacja:ONLINE