Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 11.05.2021 r.

 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025: 2018-02 w odniesieniu do prawidłowej realizacji procesu związanego z wyborem, weryfikacją i walidacją metod klasycznych.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Personelu odpowiedzialnego za wybór wdrażanych metod klasycznych
 • Personelu odpowiedzialnego za przeprowadzenie studium weryfikacji, walidacji metod klasycznych
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za przegląd i zatwierdzanie metod badawczych
 • Osób przygotowujących się do realizacji procesu związanego z z wyborem, weryfikacją i walidacją metod klasycznych
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie musimy spełnić wymagania zawarte w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA, przepisach prawa oraz normach przedmiotowych podczas wyboru metod
 • Jakie musimy spełnić wymagania zawarte w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA podczas weryfikacji/walidacji metod klasycznych
 • Jakie informacje uwzględnić podczas opracowania planów weryfikacji, walidacji metod klasycznych
 • Jakie przyjąć kryteria akceptacji dla poszczególnych cech charakterystycznych danej metody
Program szkolenia
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do realizacji procesu związanego z wyborem właściwej metody  
 • Przedstawienie wymagań zawartych w dokumentach PCA oraz przepisach prawa podczas wyboru właściwej metody w badaniach wykonanych metodami klasycznymi.
 • Omówienie wymagań zawartych normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w odniesieniu do realizacji procesu związanego z weryfikacją/ walidacją metod w tym:
  - Opracowanie planów weryfikacji/walidacji metod wagowych, potencjometrycznych, miareczkowych oraz spektrofotometrycznych)
  - Określenie cech charakterystycznych dla metod wagowych, potencjometrycznych, miareczkowych oraz spektrofotometrycznych
  - Sposoby wyznaczania kryteriów oceny dla określonych cech charakterystycznych danej metody
  - Podstawa zatwierdzenia metody do stosowania
 • Wykorzystanie wyników uzyskanych podczas realizacji planu potwierdzenia ważności wyników badań do rewalidacji metod
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 12.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/05/L/ON1/ESI
Zaczyna się:12/05/2021
Kończy się:12/05/2021
Lokalizacja:ONLINE