Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie wymagań zawartych w dokumencie sektorowym PCA DAB-11 w odniesieniu do pobierania próbek i badania odpadów.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Osób odpowiedzialnych za realizację badań oraz pobieranie próbek odpadów w obszarze prawnie regulowanym
 • Personelu kierowniczego odpowiedzialnego za nadzór nad obszarem realizacji badań oraz pobieranie próbek odpadów
 • Osób przygotowujących się do wykonywania badań oraz pobieranie próbek odpadów
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Jakie wymagania należy spełnić podczas realizacji procesów związanych z badaniami i pobieraniem próbek odpadów w oparciu o normę akredytacyjną dokumenty PCA, przepisy prawa oraz normy i procedury przedmiotowe
 • Jakie szczegółowe informacje zostały przedstawione w dokumencie sektorowym DAB-11”Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów.”
 • Jak przygotować się do akredytacji badań odpadów z uwzględnieniem Grup walidacyjnych
Program szkolenia
 • Przedstawienie głównych założeń dokumentu DAB-11”Akredytacja laboratoriów badawczych wykonujących pobieranie próbek i badania odpadów
 • Omówienie wymagań zawartych w DAB-11 z odniesieniem do wymagań zawartych normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w tym:
  - Zapewnienie zasobów (personel, wyposażenie, zapewnienie spójności pomiarowej, realizacja zakupów)
  - Realizacja procesów( przegląd zapytań ofert i umów, pobieranie próbek, postępowanie z obiektami do badań, wybór odpowiedniej metody, weryfikacja/walidacja metod badawczych i      pobierania próbek, potwierdzenie ważności wyników badań oraz raportowanie wyników)
  - Wymagania systemowe ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru nad zapisami, zakresem audytów wewnętrznych oraz kompetencji audytorów, zakresy akredytacji)
 • Specyficzne wymagania dotyczące zasad oceny oraz przygotowania wniosków.
 • Przedstawienie wymagań w odniesieniu do wykonywania badań i pobierania próbek w obrębie Grup walidacyjnych.
 • Kiedy wybrać realizacje badań w ramach Grup walidacyjny a kiedy pozostać przy kodach odpadów.
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 29.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: ON1/ESI/4/01/21
Zaczyna się:29/01/2021
Kończy się:29/01/2021
Lokalizacja:ONLINE