Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Elementy koncepcji zarządzania procesowego w laboratoriach według wymagań normy  PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej i ich wykorzystanie w praktyce laboratoryjnej,
 • Metodykę zarządzania procesem potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację, starających się o akredytację oraz laboratoriów zainteresowanych formalną akredytacją wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Osobach, wykonujących badania oraz odpowiedzialnych za walidację metod badawczych w laboratoriach akredytowanych  i starających się o akredytację
 • Osobach pragnących zdobyć informacje, co zmieniło nowe wydanie normy w zakresie walidacji metod badawczych. 
 • Kierownictwu i pracownikach laboratoriów odpowiedzialnych i/lub zaangażowanych w proces potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru, dzięki czemu przygotujesz się do wdrożenia wprowadzanych zmian.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności z zakresu wykorzystywania odpowiednich narzędzi statystycznych do celu potwierdzania metod badawczych do zamierzonego zastosowania, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełniania błędów,
 • Na podstawie praktycznych przykładów poznasz algorytmy postępowania w procesie szacowania niepewności pomiarów, dzięki czemu usprawnisz Twoją pracę w laboratorium i zaoszczędzisz swój cenny czas, ponieważ nie będziesz musiał poszukiwać tych informacji w innych źródłach.
Program szkolenia
 • Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie potwierdzania metod badawczych i szacowania niepewności pomiaru
 • Realizacja procesu podstawowego w laboratorium według wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Podstawowe definicje związane z walidacją metod badawczych,
 • Walidacja metod w świetle regulacji prawnych,
 • Potwierdzenie metody – walidacja a sprawdzenie metody: różnice, podobieństwa, kryteria,
 • Plan walidacji/sprawdzenia metody badawczej,
 • Potwierdzenie metody i szacowanie niepewności jako proces:
  - określenie podstawowych elementów procesu – dane wejściowe, wyjściowe, właściciel procesu, mierniki procesu

  - opis struktury procesu.
 • Podstawowe pojęcia statystyki matematycznej– miary położenia i rozproszenia danych, rachunek prawdopodobieństwa, podstawowe rozkłady prawdopodobieństwa,
 • Testy statystyczne a opracowanie wyników eksperymentu walidacji i szacowania niepewności wyników pomiarów,
 • Statystyka a walidacja metod analitycznych – zdefiniowanie cech charakterystycznych metod analitycznych:
  - Liniowość – krzywa kalibracyjna
  - Zakres roboczy
  - Selektywność/specyficzność
  - Granica wykrywalności
  - Granica oznaczalności
  - Limit decyzyjny
  - Zdolność wykrywania
  - Poprawność/odzysk
  - Precyzja metody
  - Odporność metody
  - Efekt matrycy
 • Różne podejścia do szacowania niepewności – wybór właściwego algorytmu postępowania,
 • Identyfikacja źródeł niepewności. Błędy pobierania i przygotowania próbek oraz procesu pomiarowego,
 • Określanie znaczenia oraz istotności składowych budżetu niepewności,
 • Konstruowanie budżetu niepewności - Wykorzystanie wyników walidacji i sterowania jakością badań do wyznaczania niepewności pomiaru,
 • Monitorowanie składowych budżetu niepewności – ocena trendu,
 • Główne przyczyny przeszacowania/niedoszacowania niepewności wyników pomiaru,
 • Czynniki wpływające na konieczność modyfikacji budżetu niepewności,
 • Monitorowanie aktualności danych eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Praktyczne przykłady najczęściej występujących błędów w planowaniu eksperymentu walidacji/sprawdzenia metody badawczej i konstruowaniu budżetu niepewności
 • Ocena skuteczności procesu potwierdzania metody badawczej i szacowania niepewności pomiaru,
 • Wykorzystanie wyników sterowania jakością do potwierdzania aktualności wyników eksperymentu walidacji/sprawdzenia metod badawczych,
 • Wyniki badań PT/ILC a potwierdzenie metody badawczej
Nasz Ekspert

Dr nauk fizycznych, wieloletni kierownik oraz z-ca pełnomocnika ds. systemu zarządzania jakością w akredytowanym laboratorium badawczym. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w zakresie statystyki, badań biegłości, walidacji i szacowania niepewności. Ceniona przez uczestników szkoleń za profesjonalizm i doskonałe przygotowanie merytoryczne. Doświadczony auditor, certyfikowany trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie metod statystycznych oraz systemu zarządzania jakością m.in. wg normy 17025. Autorka wielu artykułów publikowanych w prasie branżowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 21.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 22.01.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: ON2/IM/1/01/21
Zaczyna się:21/01/2021
Kończy się:22/01/2021
Lokalizacja:ONLINE