Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Pracując w laboratorium mikrobiologicznym powinieneś:
 • Znać wymagania dotyczące badań mikrobiologicznych
 • Znać metody pobierania próbek do badań mikrobiologicznych dla wód
 • Wiedzieć jak wyznaczać parametry dla zapewnienia poprawności wyniku
 • Potrafić monitorować wyznaczone parametry 
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Pracownikach i kierownictwu laboratoriów wykonujących mikrobiologiczne badania niezależnie od stopnia zaawansowania / wdrożenia systemu zarządzania zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 • Pracownikach wykonujących badania mikrobiologiczne wód
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Dowiesz się jakie są dostępne techniki hodowli stosowane do wykrywania i określania liczby mikroorganizmów oraz kryteria wyboru odpowiedniej techniki
 • Poznasz wytyczne dotyczące przeprowadzania czynności wspólnych dla różnych technik hodowli stosowanych w badaniach mikrobiologicznych wody (w tym przygotowywania próbek, pożywek hodowlanych, ogólnych wymagań dotyczących aparatury i sprzętu szklanego)
Program szkolenia
 • Interpretacja wytycznych dotyczących :

  - pobierania i postępowanie z próbkami wody;

  - przygotowywania pożywek i rozcieńczalników;

  - sterylizacji i postępowania z odpadami;

  - pomiarów warunków inkubacji;

  - metod jakościowych (wykrywanie mikroorganizmów);

  - metod ilościowych (określania liczby) techniką filtracji membranowej, posiewu           powierzchniowego, posiewu wgłębnego;

  -  obliczania i wyrażania wyników badań;

  - określania niepewności wyników;

  - kontroli jakości badań.

Nasz Ekspert

Doświadczony auditor i trener łączący wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium.  Ekspert prowadzący szkolenia zewnętrzne dla próbkobiorców wody przeznaczonej do spożycia. Wykonuje m.in analizy fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne. Wykorzystywane metody: potencjometryczne (pH), konduktometryczne (przewodność), wizualne (barwa), elektrochemiczne (BZT5), nefelometryczne (mętność), spektrofotometryczne (żelazo, mangan itp.), miareczkowe (twardość, wapń itp.), wagowe (zawiesiny). Ponadto zajmuje się badaniami smaku i zapachu w wodzie.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 22.01.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia mikrobiologii i biologii
Numer szkolenia: ON1/MKU/01/21
Zaczyna się:22/01/2021
Kończy się:22/01/2021
Lokalizacja:ONLINE