Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Podstawy chemii analitycznej
 • Podstawy teoretyczne I praktyczne metod chromatograficznych
 • Zasady akredytacji laboratoriów badawczych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujących w swoich badaniach chromatografię jonową lub inne metody chromatograficzne (HPLC, GC)
 • Osobach, wykonujących badania z zakresu analiz wody i ścieków, oraz innych materiałów (np. żywności, powietrza, gleb, próbek klinicznych i farmaceutycznych)
 • Osobach pragnących zdobyć informacje, o postępach w chromatografii jonowej i innych technikach separacyjnych
 • Osobach stosujących metodyki znormalizowane, w tym normy ISO i PN w zakresie chromatografii jonowej  
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę i umiejętności w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowań chromatografii jonowej, które pozwolą Ci samodzielnie dokonać analiz oraz interpretować ich wyniki.
 • Poznasz sposoby rozwiązywania problemów i prezentacji wyników związanych z zastosowaniami chromatografii jonowej do analiz wód, ścieków oraz próbek o innych matrycach (gazowe, stałe)
 • Dowiesz się, jak miarodajnie oceniać efektywność rozdzielania jonów analizowanych metodami chromatografii jonowej i pokrewnymi
 • Dowiesz się jak interpretować i wykorzystać uzyskane wyniki w kontekście obowiązujących wymagań
Program szkolenia:

Dzień I

 • Wprowadzenie do chromatografii jonowej
 • Kolumny i eluenty stosowane w chromatografii jonowej                                           
 • Metody detekcji i techniki łączone w chromatografii jonowej                                                                                      
 • Metody przygotowania próbek do analizy                           
 • Rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z użytkowaniem chromatografów jonowych
 • Czynniki wpływające na jakość rejestrowanych chromatogramów                  
 • Dyskusja

Dzień II

 • Normy ISO i PN oparte na chromatografii jonowej dedykowane do analiz wód, ścieków i innych rodzajów próbek
 • Podstawy akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących          
 • Walidacja metod opartych na chromatografii jonowej
 • Spójność pomiarowa i szacowanie niepewności wyników                                                                                           
Nasz Ekspert

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych. Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Autor lub współautor 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych. Od roku 2007 przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996).  Od roku 2005 organizuje i przewodniczy Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.02.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 05.02.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 740,00 zł brutto: 910,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ON2/RMI/02/21
Zaczyna się:04/02/2021
Kończy się:05/02/2021
Lokalizacja:ONLINE