Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Wykonując badania w laboratorium powinieneś znać:
 • Podstawy chemii analitycznej, w tym metod chromatograficznych
 • Zasady akredytacji laboratoriów badawczych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach pracujących w laboratoriach posiadających akredytacje, jak i tych którzy planują takie działania
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, wykonujących walidacje różnych metod chromatograficznych
 • Osobach, wykonujących badania z zakresu analiz środowiskowych, żywności, klinicznych i innych
 • Osobach stosujących metodyki znormalizowane, w tym normy ISO i PN wykorzystujących metody chromatograficzne
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę z zakresu podstaw teoretycznych i praktycznych związanych z walidacją metod chromatograficznych
 • Kiedy, dlaczego i w jakim zakresie należy walidować metody chromatograficzne
 • Dowiesz się jak prezentować wyniki uzyskane w akredytowanym laboratorium w kontekście obowiązujących wymagań
Program szkolenia:
 • Wprowadzenie do metod chromatograficznych
 • Rola i znaczenie walidacji w akredytacji laboratoriów badawczych i wzorcujących
 • Akredytacja laboratoriów w czasach pandemii
 • Podstawowe definicje stosowane podczas walidacji metod chromatograficznych
 • Kiedy należy przeprowadzić walidację metody chromatograficznej?
 • Przykład walidacji metody chromatograficznej
 • Zapisy z walidacji                       
 • Dyskusja                                                                                                                                                                                                                                                
Nasz Ekspert

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych. Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Autor lub współautor 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych. Od roku 2007 przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996).  Od roku 2005 organizuje i przewodniczy Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne
Do udziału w Webinarium potrzebujesz niewiele:

System operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS

Aktualna przeglądarka Google Chrome

Dostęp do internetu min. 1 mbit/s

Będziesz mógł skorzystać ze szkolenia w dowolnym miejscu

Możesz skorzystać ze szkolenia używając laptopa, telefonu czy tabletu

Do udziału wystarczy aktualna przeglądarka Google Chrome

Będziesz mógł skorzystać z kontaktu z wykładowcą oraz uczestnikami w formie otwartego czatu

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 04.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ONLINE/RMI/12/20
Zaczyna się:04/12/2020
Kończy się:04/12/2020
Lokalizacja:ONLINE