Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Dlaczego warto?
Dokonując identyfikacji metodą spektroskopii w podczerwieni powinieneś znać:
 • zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące spektroskopii oscylacyjnej
 • metodykę oznaczeń oraz stosowane techniki: transmisyjną, odbiciową i fotoakustyczną
 • powiązania pomiędzy strukturą cząsteczek a widmem oscylacyjnym
 • wiedzieć, jakie są elementy kontroli jakości niezbędne do poprawnego wykonania oznaczeń metodą FT-IR  
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • pracownikach laboratoriów chemicznych przeprowadzających analizy przy użyciu spektroskopii w podczerwieni (FT-IR)
 • personelu laboratoriów badawczych, farmaceutycznych, kryminalistycznych, kontroli środowiska, kontroli produktów spożywczych, oraz innych, rutynowo używających metod spektroskopowych FT-IR
 • osobach pragnących usystematyzować swoją wiedzę i poszerzać kompetencje
Biorąc udział w szkoleniu:
 • usystematyzujesz swoją wiedzę na temat podstaw teoretycznych i zasad działania spektrometru fourierowskiego FT-IR, co ułatwi Ci dokonanie doboru odpowiedniej metody analitycznej i warunków analizy dla osiągnięcia rzetelnego wyniku
 • poznasz typowe problemy występujące w codziennej pracy analityka i sposoby ich rozwiązywania, dzięki czemu nabędziesz zdolność radzenia sobie z problematycznymi sytuacjami
 • dzięki udziałowi w ćwiczeniach nabierzesz wprawy w interpretacji widm oscylacyjnych związanych z analizą w podczerwieni i Ramana co zwiększy Twoją pewność siebie i ułatwi codzienną pracę w laboratorium.
Program szkolenia:
 • podstawy teoretyczne metody FTIR
 • oddziaływanie fal elektromagnetycznych z materią
 • rodzaje oddziaływań
 • sposoby przygotowania próbek do pomiaru FTIR w zależności od ich stanu skupienia
 • problemy związane z pomiarami
 • analiza widm,
 • rozkład na widma składowe (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania)
 • analizy wielowymiarowe (zajęcia praktyczne z wykorzystaniem oprogramowania)
Nasz Ekspert

Doktor inż. nauk fizycznych, pracownik IFJ PAN. Ekspert w dziedzinie oznaczania zmian ilościowych oraz jakościowych w próbkach organicznych, nieorganicznych oraz w nanomateriałach metodami spektroskopowymi, o czym świadczy dorobek ponad pięćdziesięciu publikacji oraz szereg międzynarodowych wystąpień konferencyjnych, w tym część na zaproszenie organizatorów.  Posiada doświadczenie w nauczaniu i prowadzeniu szkoleń, zarówno dla studentów, jak również dla naukowców, z zakresu m.in. technik odbiciowych w spektroskopii FTIR.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 17.11.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 18.11.2020 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: ONLINE/JD/11/20
Zaczyna się:17/11/2020
Kończy się:18/11/2020
Lokalizacja:ONLINE