Status szkolenia

SZKOLENIE ON-LINE.

Więcej informacji

Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista ochrony środowiska, zwłaszcza w sektorze przemysłowym powinieneś:
 • znać podstawy prawne, obowiązujące zasady oraz prawidłową metodyką realizacji obowiązków sprawozdawczych w zakresie ochrony środowiska 
  i gospodarowania odpadami,
 • posiadać umiejętność prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie ochrony środowiska i gospodarowania odpadami.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach ochrony środowiska wszystkich szczebli odpowiedzialnych za prawidłową realizację zadań i sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska oraz w zakresie gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwach oraz w innych jednostkach organizacyjnych.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • omówisz podstawy prawne oraz wyjaśnisz wątpliwości i problemy występujące w związku ze zmianami przepisów w zakresie ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami, co pozwoli Ci prawidłowo przestrzegać i wypełniać obowiązki z zakresu ochrony środowiska.

 • omówisz praktyczne przykłady sporządzania sprawozdań, z uwzględnieniem najczęstszych występujących błędów, co pozwoli Ci sprawnie wypełnić swoje obowiązki sprawozdawcze w 2020/2021 r.

Program szkolenia

Dzień 1.  Opłaty za korzystanie ze środowiska.

 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy prawo ochrony środowiska.
 • Opłaty za korzystanie ze środowiska –ZMIANY
     Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska:
     *opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza:
      - źródła technologiczne i energetyczne, źródła ryczałtowe
      - silniki spalinowe i  przeładunek benzyn silnikowych,
      - emisja niezorganizowana,
      - klimatyzacja i urządzenia chłodnicze, rozliczanie uzupełniania czynników chłodniczych.
      *opłaty za składowanie odpadów;   
      *opłaty podwyższone.  
 • Nowy wzór wykazu do opłat za korzystanie ze środowiska za 2020/2021 r. - zasady prawidłowego sporządzenia.
  - Omówienie podstaw prawnych:
       - opłaty za korzystanie ze środowiska.
       - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE)
       - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR).
  -  Zasady prawidłowego wykonania sprawozdania z opłat za korzystanie ze środowiska:
       - ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
       - ewidencja i wymagana dokumentacja,
       - sposoby pozyskiwania danych,
       - przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości ładunków zanieczyszczeń,
       - sposoby obliczania należnych opłat.
  -  Zwolnienia z opłat za korzystanie ze środowiska.
  -  Sankcje administracyjne i karne za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych (opłaty podwyższone - odraczanie, zmniejszanie i umarzanie,  
      administracyjne kary pieniężne).
  -  Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Zgodność systemów raportowania do KOBIZE z systemem wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
 • Konsultacje:
  -  omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
  -  sporządzanie sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska  (przykład).


Dzień 2. Sprawozdawczość w zakresie PRTR i  KOBIZE oraz  gospodarowania odpadami, BDO.

 • Sprawozdawczość do KOBIZE i PRTR .
  -  Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania do KOBIZE oraz sprawozdania PRTR.
  -  Omówienie podstaw prawnych oraz zmian:
      - Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBIZE),
      - Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (PRTR),
      - opłaty za korzystanie ze środowiska.
 • Zasady prawidłowego wykonania  sprawozdań:
  - ustalenie rzetelnych i spójnych danych na potrzeby poszczególnych sprawozdań,
  - ewidencja,
  - sposoby pozyskiwania danych,
  - przegląd stosowanych metodyk dokonywania obliczeń wielkości emisji.
 • Sankcje za niewykonanie obowiązków sprawozdawczych.
 • Kontrola prawidłowości sporządzania sprawozdań.
 • Zgodność systemów raportowania do KOBIZE i PRTR z system wnoszenia opłat za  korzystanie ze środowiska.
 • Konsultacje i warsztaty praktyczne:
  - omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
  - praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań do KOBIZE i PRTR  (ćwiczenia).
 • Obowiązki przedsiębiorców wynikające z przepisów ustawy o odpadach – ZMIANY.
  - Kto jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów  i gospodarowania ODPADAMI-ZMIANY SYSTEMU RAPORTOWANIA.
  - Zasady prowadzenia prawidłowej ewidencji odpadów / kto podlega obowiązkowi/:
     - karty przekazania odpadów,
     - karty ewidencji odpadów,
     - karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,
     - karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
     - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych.
     - NOWE WZORY EWIDENCJI.
 • Omówienie zmian dotyczących obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów.
 • Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i  gospodarujących odpadami – omówienie regulacji prawnych - zasady funkcjonowania.
  - kto jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru,
  - prawidłowe sporządzenie wniosku rejestrowego,
  - sankcje administracyjne i finansowe.
 • BDO - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
  - NOWE OBOWIĄZKI PODMIOTÓW.                                                                                     
  - Ogólne zasady rejestracji – zmiany od 1 stycznia 2020 r.     
  - Elektroniczny rejestr BDO, elektroniczna ewidencja odpadowa.
  - Opłata rejestrowa i opłata roczna, kto podlega opłacie.    
  - Zasady umieszczania numeru rejestrowego na dokumentach.    
  - Praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarowania odpadami.
 • Konsultacje:
  - omówienie indywidualnych przykładów uczestników
Nasz Ekspert

Ekspert w zakresie obowiązków wynikających z prawa ochrony środowiska oraz gospodarowania odpadami, wieloletni pracownik administracji samorządowej.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 15.12.2020 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 16.12.2020 do godz. 16:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: ONLINE/JG/12/20
Zaczyna się:15/12/2020
Kończy się:16/12/2020
Lokalizacja:ONLINE