Szkolenie On-line

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto?
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Zapoznasz się z zasadami  sporządzania sprawozdań za 2021 r.
 • Zdobędziesz wiedzę w zakresie praw i obowiązków oraz wymogów formalno-prawnych wynikających z nowelizacji aktów prawnych, co usprawni proces adaptacji Twojej i Twojego zakładu pracy do nadchodzących zmian.
Zajmując się tematyka gospodarowania odpadami niezbędnym jest:
 • Posiadanie umiejętności prawidłowego sporządzania sprawozdań w zakresie  gospodarowania odpadami.
Program szkolenia
  1. Rejestr BDO - jak weryfikować podmioty odbierające odpady w celu przeniesienia odpowiedzialności
  2. Aktualizacja danych podmiotu w BDO – potrzeba czy konieczność
  3. Zwolnienia z ewidencji i sprawozdawczości odpadów - zwolnienia wynikające z przepisów prawa oraz rozporządzenia w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów
  4. Karty przekazania odpadów:
         - Kto jest wytwórcą odpadów (przekazującym) umowy, usługi, serwisy.
         - Przekazywanie odpadów (tworzenie KPO w systemie).
         - Omówienie poszczególnych etapów KPO - od planowania do potwierdzenia transportu.
         - Potwierdzenie transportu i rola transportującego.
         - Dane dotyczące rodzaju i masy odpadów (odpowiedzialność i właściwe kodowanie odpadów).
         - Korekty KPO oraz wycofywanie KPO z systemu.
         - Transport odpadów, warunki jego prowadzenie, wpis do rejestru, wytwórca przewożący wytworzone przez siebie odpady.
         - KPOK - karty przekazania odpadów komunalnych dla kogo, jak je wypełniać.
  5. Sprawozdawczość w bazie BDO:
         - sprawozdanie wytwarzającego odpady,
         - zakres sprawozdania dla zbierającego odpady,
         - działy wypełnianie przez przetwarzającego odpady (odzysk i unieszkodliwianie),
         - jakie działy wypełnia gmina wytwarzająca odpady,
         - sprawozdania innych podmiotów w gospodarce odpadami,
         - sprawozdania zerowe - kto i kiedy je wysyła,
         - opłata produktowa - sprawozdawczość w bazie BDO.
  6. Opłata produktowa w bazie BDO. 
         - wpisy,
         - aktualizacje.

  7. Opłata recyklingowa.

  8. Awaria systemu BDO - dokumenty papierowe, jak wystawiać i jak uzupełniać KEO w bazie BDO.

  9. Najczęstsze błędy, możliwości ich korygowania.

  10. Sankcje karne z tytułu nieprzestrzegania obowiązków ustawowych, kontrola poprzez BDO. Konsultacje i warsztaty praktyczne:
         - omówienie indywidualnych przykładów uczestników,
         - praktyczne sposoby sporządzania sprawozdań z opłat za korzystanie ze środowiska (ćwiczenia). 

Nasz Ekspert

Wieloletni pracownik instytucji samorządowych i rządowych (w tym kontrolnych) oraz podmiotów gospodarczych zajmujący się tematyką gospodarki odpadami,  gospodarki wodnej, opłat za korzystanie ze środowiska itp.  Ekspert  szeroko rozumianej gospodarki odpadami. Uczestnik posiedzeń Senackiej Komisji Ochrony Środowiska.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 09.12.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 440,00 zł brutto: 541,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia Ochrony Środowiska
Numer szkolenia: 21/12/O/O1/APK
Zaczyna się:09/12/2021
Kończy się:09/12/2021
Lokalizacja:ONLINE