Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 21.06.2021 r.

 Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Cel szkolenia:
 • Podstawowym celem szkolenia jest  przedstawienie uczestnikom praktycznego wykorzystania wymagań zawartych w normie akredytacyjnej, dokumentach PCA, przepisach prawa oraz normach przedmiotowych w codziennej pracy, której wyniki przełożą się na  wydanie wiarygodnych wyników badań.

To szkolenie skierowane jest do:
 • Analityków wprowadzających techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej do rutynowych analiz w swoim laboratorium,
 • Osób pragnących pogłębić swoją wiedzę na temat wymienionych technik
Biorąc udział w szkoleniu dowiesz się:
 • Na temat charakterystyki metod FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS
 • Jak dokonać wyboru metody AAS w oparciu o wymagania metodyczne i przepisy prawa
 • Jak optymalizować pracę aparatów w technikach FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS
 • Jak przygotować plany weryfikacji/walidacji metod FAAS, GFAAS, HGAAS, CVAAS wraz z określeniem kryteriów oceny
 • Jakie elementy uwzględnić w planach potwierdzenia ważności wyników badań
 • Jak praktycznie przeprowadzić proces weryfikacji/walidacji metod z uwzględnieniem procesu szacowania niepewności pomiaru
Program szkolenia
 • Podstawy teoretyczne i możliwości analityczne płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (FAAS)
 • Podstawy i metodyka techniki bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GFAAS)
 • Porównanie metod spektroskopowych i ich zastosowania (FAAS, GFAAS, HGAAS,CVAAS)
 • Interferencje występujące podczas pracy metodą FAAS
 • Interferencje występujące w technice GFAAS
 • Zastosowanie modyfikatorów matrycy przy atomizacji w piecu grafitowym
 • rodzaje modyfikatorów, zasada działania modyfikatorów, sposoby wprowadzania modyfikatorów.
 • Interferencje występujące w technikach: HGAAS i CVAAS oraz sposoby ich eliminacji
 • Optymalizacja parametrów w analizach AAS podczas wprowadzania nowej metody oraz w bieżącym przygotowaniu aparatu do pracy
 • Przygotowanie próbek do analiz instrumentalnych
 • Omówienie wymagań zawartych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczących:
 • Wyboru personelu oraz potwierdzenie kompetencji niezbędnych do realizacji badań AAS
 • Wyboru właściwej metody AAS w odniesieniu do badanych obszarów w tym obszarów prawnie regulowanych w tym specyfikowanie zamówień
 • Weryfikacja/Walidacja metod absorpcyjnej spektrometrii atomowej z uwzględnieniem szacowania niepewności
 • Opracowanie planów potwierdzenia ważności wyników badań oraz monitorowanie uzyskanych wyników 

Uwaga!

 • Uczestnicy mają możliwość przeprowadzenia procesu weryfikacji/walidacji oraz szacowania niepewności pomiaru metod stosowanych we własnym laboratorium. Warunkiem jest zgłoszenie do organizatora takiej metody na 7 dni przed szkoleniem. Uczestnik otrzymuje od prowadzącego szkolenie informację dotyczącą konieczności posiadania dokumentów źródłowych.
Nasz Ekspert

Konsultant w obszarze systemów zarządzania oraz działalności technicznej laboratoriów badawczych i organizatorów badań biegłości. Specjalista ds. jakości, posiadający wieloletnie doświadczeniem w kierowaniu pracą laboratorium badawczego. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz auditor techniczny z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego. Od ponad dekady swoje doświadczenie buduje min. poprzez prowadzenie szkoleń oraz ciągłe doskonalenie umiejętności poprzez współpracę min. z jednostkami naukowymi. Do 2020r. pełniła funkcję przewodniczącej Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar w chwili obecnej Członek Konsultacyjnego Zespołu Metrologicznego GUM ds. energii i ochrony środowiska.
Ekspert w zakresie: Systemu zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10 oraz metod spektroskopowych (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS).

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 22.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 23.06.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/ESI1
Zaczyna się:22/06/2021
Kończy się:23/06/2021
Lokalizacja:ONLINE