Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 21.06.2021 r.

Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

W trosce o jakość badań i analiz laboratoryjnych powinieneś
 • systematycznie uczestniczyć w badaniach biegłości (PT) lub innych porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC)
 • znać wymagania, jakie muszą spełniać programy badania biegłości i dobrze rozumieć metody zalecane do oceny wyników dostarczonych przez uczestników
 • umiejętnie wykorzystać wyniki uczestnictwa w programach PT/ ILC do podnoszenia dokładności metod badawczych stosowanych w laboratorium
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • koordynatorach, weryfikatorach, którzy chcieliby upewnić się czy programy badania biegłości, za które odpowiadają, są realizowane poprawnie i dowiedzieć się jak można je udoskonalić, uwzględniając zalecenia norm międzynarodowych,
 • uczestnikach programów badania biegłości, aby potrafili kompetentnie porównać programy oferowane przez organizatorów,
 • osobach, które zamierzają zaangażować się w organizację porównań międzylabo­ratoryjnych w dowolnej dyscyplinie,
 • auditorach wewnętrznych i zewnętrznych.
 • Ważnym impulsem do zorganizowania szkolenia jest potrzeba szybkiego upowszechnienia i objaśnienia głównych zaleceń znowelizowanej normy ISO 13528 Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparison, która jest wielokrotnie powoływana w normie PN-EN ISO/IEC 17043:2011 Ocena zgodności. Ogólne wymagania dotyczące badania biegłości (ISO/IEC 17043:2010).
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Poznasz przedstawione w ISO 13528:2015 założenia metod statystycznych zalecanych do stosowania na różnych etapach programów badania biegłości, co pozwoli Ci poprawnie planować takie programy i monitorować ich przebieg.
 • Poznasz nowe symbole, terminy, metody graficzne oraz wskaźniki oceny wyników uczestników i ich interpretację, co ułatwi Ci włączenie się do międzynarodowych programów organizowanych według wytycznych normy ISO/IEC 17043 zmodyfikowanych przez zalecenia normy ISO 13528:2015.
 • Dzięki przystępnym, zilustrowanym przykładami, objaśnieniom dobrze zrozumiesz właściwości zalecanych metod analizy danych i wskaźników zastosowanych do oceny wyników uzyskanych przez uczestników.
 • Szkolenie znakomicie pomoże Ci poprawnie i efektywnie organizować programy PT/ILC, zgodnie ze standardami ogólnoświatowymi, z wykorzystaniem odpowiednio dobranych narzędzi obliczeniowych i graficznych.
 • Dowiesz się jak organizować programy badania biegłości, gdy liczba uczestników jest mała i ilu musi być uczestników aby można było stosować wskaźnik z.
 • Przy użyciu arkuszy programu Excel przeprowadzisz wielorakie analizy przykładowych danych pochodzących z badań biegłości
 • Uczestnictwo w dyskusji da Ci szansę uzyskania odpowiedzi na pytania szczegółowe, związane z badaniami w Twoim miejscu pracy.
Program szkolenia

Dzień pierwszy:

 • Cele i rodzaje programów badania biegłości (PT)
 • Zalecenia normalizacyjne dotyczące projektowania i realizacji PT (PN-EN ISO/IEC 17043:2011, ISO 13528:2015, ISO 5725)
 • Podstawowe wielkości w badaniach biegłości i ich oznaczenia według ISO 13528:2015.
 • Wymagania dotyczące obiektów badania biegłości (jednorodność, stabilność).
 • Błąd maksymalny dopuszczalny w badaniach biegłości.
 • Zalecenia dotyczące formy wyników podanych przez laboratoria.
 • Narzędzia statystyczne wstępnego przeglądu wyników. Postępowanie w razie stwierdzenia pomyłek i „wartości uciętych”. Liczba cyfr znaczących.
 • Model matematyczny wartości przypisanej. Wymagania odnośnie niepewności wartości przypisanej.
 • Metody wyznaczenia wartości przypisanej i jej niepewności.
 • Wskaźniki zalecane do oceny wyników uzyskanych przez uczestników, ich interpretacja i kryteria doboru. Sygnały ostrzegawcze, wartości graniczne symetryczne i niesymetryczne.
 • Ćwiczenia z zakresu oceny jednorodności i stabilności obiektów badania. Graficzne metody prezentacji wyników od uczestników. Metody wyznaczania wartości przypisanej na podstawie wyników w rudzie programu. Wykorzystanie funkcji statystycznych i tablicowych programu Excel.

Dzień drugi:

 • Metody wyznaczenia odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Wyznaczanie wartości uzgodnionych na podstawie wyników bieżącej rundy: wymagana liczba uczestników, postępowanie z danymi niespójnymi, ustawianie dolnej i górnej granicy dla odchylenia standardowego do badania biegłości.
 • Odpornościowe (odporne) metody obliczania statystycznych miar położenia i rozrzutu wyników. Estymatory proste i złożone.
 • Zastosowanie i właściwości algorytmów A i S..
 • Wyznaczanie i interpretacja granic powtarzalności i odtwarzalności metody pomiarowej zgodnie z normą ISO 5725.
 • Techniki wykrywania wartości odstających w badaniach międzylaboratoryjnych. Testy Grubbsa, Cochrana, Mandela oraz oparte na miarach statystycznych odpornych.
 • Metody graficzne prezentacji wyników pomiaru i wskaźników kompetencji. Ocena wyników aktualnej i poprzednich rund programu.
 • Analiza wyników badania cech jakościowych
 • Przykłady błędów i uchybień na etapie projektowania programów
 • Przykłady nieprawidłowej interpretacji danych od uczestników
 • Ćwiczenia: Analiza przykładów liczbowych. Wyznaczanie odchylenia standardowego do badania biegłości różnymi metodami Przykłady zastosowania testów statystycznych do wykrywania wartości odstających. Wyznaczanie wskaźników oceny kompetencji. Wyznaczanie odtwarzalności i powtarzalności. Dyskusja na temat problemów zgłoszonych przez uczestników.  
Nasz Ekspert

Wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej; specjalista w obszarze metrologii i stosowania metod statystycznych w badaniach laboratoryjnych; konsultant programów PT/ILC; ekspert PCA; autor opracowania Wytyczne dotyczące oceny wyników badania biegłości i porównań międzylaboratoryjnych z udziałem poniżej trzydziestu uczestników (POLLAB, listopad  2017) .

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

 
Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne:
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 23.06.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 24.06.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia statystyki laboratoryjnej
Numer szkolenia: 21/06/L/ON2/SZ
Zaczyna się:23/06/2021
Kończy się:24/06/2021
Lokalizacja:ONLINE