Status szkolenia

W związku obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie

Dlaczego warto?
Wykonując badania w laboratorium pobierającym próbki wody z pływalni powinieneś znać:
 • dobrą praktykę pobierania i transportu próbek,
 • jakie muszą spełniać kryteria, aby były dopuszczone do badań,
 • jakie są najczęściej popełniane błędy i jak ich unikać,
 • wymagania, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach,
 • metodyki referencyjne analiz i sposób oceny, czy woda na pływalniach odpowiada wymaganym warunkom.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Kierownikach i pracownikach laboratoriów pobierających wodę z pływalni i wykonujących badania wody basenowej, stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz innych zainteresowanych  osób.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Usystematyzujesz interpretacje i wyjaśnisz wątpliwości związane z metodyką pobierania próbek wody basenowej.
 • Dowiesz się jakie wymagania należy spełnić, aby pobieranie próbek wody z pływalni było zgodne z wymaganiami i w jak najmniejszym stopniu odciążało budżet niepewności.
 • Rozwiniesz swoje kompetencje i osiągniesz sprawność w pobieraniu próbek co przyczyni się do usprawnienia oraz ułatwienia codziennej pracy w laboratorium.
 • Poznasz drogę do uzyskania akredytacji pobierania próbek, wiedza ta dostarczy Ci narzędzi niezbędnych do udoskonalenia Twojego laboratorium, co zaowocuje zwiększeniem efektywności oraz zysków.
Program szkolenia:
 • Pobieranie próbek wody wg PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody – pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych:
  • pojemniki na próbki do badań mikrobiologicznych
  • stacje uzdatniania basenów kąpielowych
  • warunki pobierania próbek wody z zaworów czerpalnych
  • technika pobierania próbek wody podpowierzchniowej
  • transport pobranych próbek do laboratorium
 • Wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego w sprawie wymagań jakości wody oraz warunków sanitarno-higienicznych na pływalniach – Pobieranie próbek wody do badań mikrobiologicznych z pływalni oraz urządzeń związanych z uzdatnianiem wody.
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach
 • Pobieranie próbek wody z pływalni w kierunku oznaczania bakterii z rodzaju Legionella.
 • Pobieranie próbek wody z pływalni do analiz fizyczno-chemicznych
 • PN-ISO 5667-5:2017-10 Postępowanie z próbkami wody
 • PN-EN ISO 5667- 3:2018-08 techniki utrwalania próbek – analizy fizykochemiczne i chemiczne (przykłady parametrów do oceny jakości wody pływalni).
 • Prowadzenie pomiarów terenowych i zapisy z nimi związane.
 • Nadzorowanie wyposażenia do pobierania próbek i pomiarów terenowych.
 • Zapisy dotyczące pobierania i postępowania z próbkami .
 • Przyjęcie próbek do badań – kryteria akceptacji.
 • Zapewnienie jakości i kontrola jakości podczas pobierania próbek i postępowania z nimi wg PN-EN ISO 5667-14:2016-11.
 • Raportowanie pobierania próbek, przedstawianie pobierania próbek i informacji związanych w sprawozdaniach z badań.
Nasz Ekspert

Doświadczony auditor i trener łączący wiedzę oraz wieloletnie doświadczenie w pracy w akredytowanym laboratorium.  Ekspert prowadzący szkolenia zewnętrzne dla próbkobiorców wody przeznaczonej do spożycia. Wykonuje m.in analizy fizyczne, chemiczne, organoleptyczne i mikrobiologiczne. Wykorzystywane metody: potencjometryczne (pH), konduktometryczne (przewodność), wizualne (barwa), elektrochemiczne (BZT5), nefelometryczne (mętność), spektrofotometryczne (żelazo, mangan itp.), miareczkowe (twardość, wapń itp.), wagowe (zawiesiny). Ponadto zajmuje się badaniami smaku i zapachu w wodzie.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 19.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 390,00 zł brutto: 479,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Woda / ścieki
Numer szkolenia: 21/05/L/ON1/MKU1
Zaczyna się:19/05/2021
Kończy się:19/05/2021
Lokalizacja:ONLINE