Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 100 zł zniżki!

Tylko do 11.05.2021 r.

Status szkolenia

W związku z obecną sytuacją szkolenie może być zrealizowane w późniejszym terminie, tak aby zebrać grupę niezbędną do realizacji szkolenia. Aktualnych informacji udzielamy telefonicznie. 

Pracując w laboratorium powinieneś znać
 • Podstawy metod chromatograficznych, w szczególności chromatografii jonowej
 • Zasady akredytacji laboratoriów badawczych
 • Przepisy w zakresie analiz wód basenowych

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Personelu laboratoriów pomiarowych i badawczych, posiadających akredytację wg. ISO 17025 i wykorzystujących w swoich badaniach chromatografię jonową
 • Osobach, wykonujących badania wód z pływalni z zakresu m.in. azotanów oraz indeksu nadmaganianowego (utlenialności)
 • Osobach stosujących w swojej pracy normy ISO lub PN oraz pracujących w laboratoriach akredytowanych zajmującymi się m.in. badaniami jakości wód na pływalniach  
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz wiedzę w zakresie podstaw teoretycznych i zastosowań chromatografii jonowej, które pozwolą Ci samodzielnie dokonać analizy jonów w wodach basenowych.
 • Poznasz sposoby prezentacji wyników badań analitycznych i ich interpretację
 • Dowiesz się jak prezentować wyniki uzyskane w akredytowanym laboratorium w kontekście obowiązujących wymagań
Program szkolenia:
 • Podstawy chromatografii jonowej
 • Metody przygotowania próbek wód basenowych do analizy      
 • Oznaczanie azotanów wodzie do spożycia według PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012 (zgodnie z obowiązującym Rozp. Zdr. z dn. 7 grudnia 2017 r                                         
 • Oznaczanie azotanów oraz indeksu nadmanganianowego w wodach na pływalniach według PN-EN ISO 10304-1:2009+AC 2012 (zgodnie z Rozp. Min. Zdr. z dn. 2 grudnia 2015r.). 
 • Sposoby wyrażania wyniku akredytowanego, będącego różnicą pomiędzy wartością tego parametru w niecce basenowej, a jego zawartością w wodzie doprowadzanej do pływalni                                           
 • Rozwiązanie problemów związanych z interpretacją uzyskanych wyników                                                 
 • Problemy związane z oznaczaniem bromianów(V) rozpuszczonych w wodzie do spożycia według PN-EN 15061
 • Dyskusja                                                                                                                                                             
Nasz Ekspert

Profesor nauk ścisłych i przyrodniczych. Pracownik naukowy Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN. Obszar jego zainteresowań badawczych obejmuje m.in. zastosowania metod instrumentalnych (w szczególności chromatografii jonowej) w badaniach próbek środowiskowych, żywności oraz biomedycznych. Autor lub współautor 25 książek i monografii, 52 rozdziałów w monografiach, 37 publikacji w czasopismach międzynarodowych z IF, 32 publikacji w innych recenzowanych czasopismach naukowych oraz 118 artykułów w czasopismach popularnonaukowych. Od roku 2007 przedstawiciel PAN w European Academies Science Advisory Council, Environmental Steering Panel; członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Naukową Radą Doradczą Akademii Europejskich (od 2010); Komitetu Chemii Analitycznej (2016-2024); dwóch Komitetów Technicznych w Polskim Komitecie Normalizacyjnym oraz Polskiego Towarzystwa Chemicznego (od 1996).  Od roku 2005 organizuje i przewodniczy Komitetowi Naukowemu międzynarodowych konferencji na temat teorii i zastosowań chromatografii jonowej, a w latach 2012-2016 pełnił funkcję Dyrektora ds. Naukowych IPIŚ PAN. Jako nauczyciel akademicki pracował min. Na Politechnice Śląskiej, Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie i Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania w Katowicach. 

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 13.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć do godz. 15:00
Czas trwania 8 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 590,00 zł brutto: 725,70 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia analiz instrumentalnych
Numer szkolenia: 21/05/L/ON1/RMI
Zaczyna się:13/05/2021
Kończy się:13/05/2021
Lokalizacja:ONLINE