Kod rabatowy!

POBIERZ KOD RABATOWY

Specjalnie dla Ciebie przygotowaliśmy 50 zł zniżki!

Tylko do 11.05.2021 r.

 Status szkolenia

SZKOLENIE on-line na żywo.

Więcej informacji link 

Dlaczego warto?
Wyznaczając wartość opałową próbki biopaliwa stałego powinieneś znać:
 • Definicję ciepła spalania i wartości opałowej oraz ich praktyczną realizację zgodnie z przedmiotowymi normami,
 • Zasady przygotowania próbki analityczne biopaliwa stałego w sposób nie zmieniający jej właściwości, w tym wartości opałowej,
 • Równanie bilansu cieplnego wykorzystywanego do wyznaczenia ciepła spalania w konkretnym kalorymetrze,
 • Wzory pozwalające na wyliczenie wartości opałowej na podstawie wyznaczonej wartości ciepła spalania i innych parametrów próbki (wilgoć, popiół, wodór, siarka, azot),
 • Wzory pozwalające przeliczać ciepło spalania i wartość opałową na różne stany wg norm serii ISO i PN.
To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Osobach, które w swojej praktyce zawodowej stają przed koniecznością wiarygodnego i prawidłowego wyznaczenia wartości opałowej w próbce stałego biopaliwa,
 • Personelu laboratoriów posiadających akredytację (jak również jej nie posiadających), które w zakresie badań posiadają wyznaczanie wartości opałowej biopaliw stałych,
 • Osobach odpowiedzialnych za bilansowanie biopaliw stałych np. w energetyce, gdzie wiarygodnie określona wartość opałowa tego paliwa jest kluczowa dla poprawności bilansów.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Uzyskasz niezbędną wiedzę z zakresu właściwego przygotowania próbki analitycznej biopaliwa stałego, postępowania podczas analizy ciepła spalania metodą spalania w bombie kalorymetrycznej, wyliczenia wartości opałowej na podstawie wyników analiz próbki i przeliczania na dowolne stany paliwa,
 • Dowiesz się jak należy postępować,od momentu przyjęcia próbki laboratoryjnej biopaliwa stałego do laboratorium aż po przygotowanie raportu z badań, dzięki czemu sam będziesz potrafił uzyskać wynik wiarygodny i nieobciążony błędami systematycznymi,
 • Poznasz na konkretnych przykładach, jakie problemy najczęściej występują podczas wyznaczania wartości opałowej biopaliw stałych, co przyczyni się do minimalizacji ryzyka popełnienia błędu,
 • Dowiesz się jak w sposób właściwy wyznaczać stałą cieplną kalorymetru, co pomoże Ci właściwie wykonywać oznaczenia ciepła spalania, weryfikować uzyskane wyniki nadzorować kalorymetr i stosowane „wzorce” kalorymetryczne.
Program szkolenia
 • Normy dedykowane do badania ciepła spalania i obliczania wartości opałowej biopaliw stałych - omówienie wymagań, podobieństw i różnic pomiędzy poszczególnymi normami.
 • Przygotowanie próbki do analizy wg konkretnej normy: rozdrobnienie próbki w sposób nie zmieniający jej właściwości, w tym ciepła spalania.
 • Oznaczenie ciepła spalania w próbce analitycznej.
 • Wyznaczenie innych parametrów próbki niezbędnych do obliczenia wartości opałowej: zawartość wilgoci całkowitej,  wilgoci w próbce analitycznej, zawartość popiołu, zawartość wodoru - procedury analityczne oraz wzory umożliwiające obliczenie np. zawartości H w próbce.
 • Obliczenie wartości opałowej w stanie analitycznym i przeliczenie jej wartości na różne stany próbki.
 • Podsumowanie/ dyskusja.
Nasz Ekspert

Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 123 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 70 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Dofinansowanie - BUR

KARTA USŁUGI BUR

Więcej informacji o dofinansowaniu szkoleń w Bazie Usług Rozwojowych znajdziesz tutaj: Dofinansowania

Rabaty

Rabaty nie łączą się.

Informacje organizacyjne

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

 
Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 11.05.2021 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 12.05.2021 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 750,00 zł brutto: 922,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 640,00 zł brutto: 787,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badania paliw
Numer szkolenia: 21/05/L/ON2/PB
Zaczyna się:11/05/2021
Kończy się:12/05/2021
Lokalizacja:ONLINE