Pytania dot. zagadnień z zakresu ochrony powietrza.

Krótki opis sytuacji:

W elektrociepłowni pracują dwa kotły parowe o mocy cieplnej w paliwie 130 MWt każdy. Wyposażone zostaną w układ oczyszczania spalin składający się z systemów odazotowania SCR (2 układy SCR) osobno dla każdego kotła i wspólny system odsiarczania spalin wraz z odpylaczem workowym. Zgodnie z zasadą łączenia źródeł zapisaną w Art. 157a ust. 2 pkt 1 jako źródło będą traktowane łącznie wszystkie kotły (K-5 i K-6 ) odprowadzające spaliny przez wspólny komin, czyli w uproszczeniu źródło = komin.

Pytanie:

Czy zapis w § 14 ust 2  rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.03.2018 r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów, mówiący, że łączny czas pracy źródła z niesprawnymi urządzeniami ochronnymi ograniczającymi emisję do powietrza nie może przekroczyć 120 godzin w ciągu każdego okresu dwunastomiesięcznego można interpretować w ten sposób, iż każde z ww. urządzeń ochronnych może być niesprawne przez 120 godzin w okresie jednego roku?

 

Odpowiedź:

Zgodnie z § 14. ust 2 rozporządzenia ws. standardów emisyjnych łączny czas pracy źródła z niesprawnymi urządzeniami ochronnymi ograniczającymi emisję do powietrza nie może przekroczyć 120 godzin w ciągu każdego okresu dwunastomiesięcznego. Przepis dotyczy czasy pracy całego źródła i limit pracy z niesprawnymi urządzeniami nie powinien być odnoszony do każdego z urządzeń indywidualnie, ale do źródła właśnie np na poziomie wspólnego komina.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!