Pytania dot. zagadnień z zakresu ochrony powietrza 2

Pytanie:

Czy obowiązek wykonywania pomiarów okresowych dla każdej części źródła (kotła) pracującego w danym sezonie lub okresie zapisany w § 2 ust. 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (zmienione rozp. MŚ z dnia 22.05.2018 r.) będzie dotyczył również pomiarów okresowych wykonywanych zgodnie z BAT 4 zapisanym w Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2017/1442 z dnia 31.07.2017 r. ustanawiające konkluzje BAT LCP, np. pomiarów okresowych HCl, HF oraz metali i metaloidów?

Czy będzie możliwość wykonania tych pomiarów w danym okresie jednorazowo dla źródła (komina) niezależnie od tego, który kocioł pracuje?

Treść przepisu:

W przypadku źródła, do którego stosuje się zasady łączenia, o których mowa w art. 157a ust. 2 ustawy:

1) nominalnej mocy cieplnej źródła odpowiada całkowita nominalna moc cieplna tego źródła;

2) pomiary obejmują emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie.”

Odpowiedź:

Zapis z rozporządzenia "pomiarowego" mówiący, że pomiary obejmują emisję ze wszystkich części źródła pracujących w danym sezonie lub okresie oznacza, że w danym półroczu albo roku (zależy od częstotliwości pomiarów) emisje powinny być sprawdzone dla wszystkich kotłów eksploatowanych w tym okresie. Załóżmy, że mamy źródło składające się z 3 kotłów gdzie pomiar HCl prowadzony jest raz w roku (bo są stabilne poziomy tej substancji itd.) to prowadzący instalację może do tego podejść na dwa sposoby:

- robi pomiar, gdy pracują wszystkie 3 kotły na raz

- robi pomiary osobno dla poszczególnych kotłów np. dla każdego kotła indywidualnie albo dla okresu gdzie pracuje 2 kotły a dla 3 kotła, gdy pracuje sam w innym terminie (gdy akurat zostanie uruchomimy). W tym wariancie wydaje mi się, że możliwa jest pewna elektryczność dotycząca sytuacji, gdy np. jeden z kotłów jest rezerwowy i musi być odpalony bo nagle wzrasta zapotrzebowanie na ciepło i jest on eksploatowany przez bardzo krótki czas - np. krótki na tyle, że nie ma możliwości aby zorganizować pomiar (obejmujący normalne warunki eksploatacji). W takich sytuacjach nie upierałbym się, że pomiar jest konieczny. Jest to jednak kwestia nieuregulowana przepisami i dlatego powinna być każdorazowo uzgadniania z organem właściwym do wydania pozwolenia.

Natomiast gdy w danym roku np. jeden z tych kotłów nie pracował wcale to nie ma obowiązku wykonywania dla niego pomiarów np. odpalania tylko po to żeby zmierzyć.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!