Szkolenia ochrona środowiska

Szkolenie Online

Więcej informacji odnośnie form szkoleń znajdziesz tutaj.

To szkolenie jest dla Ciebie jeżeli:
 • Odpowiadasz za gospodarkę chemikaliami, BHP, ochronę środowiska i zaopatrzenie,
 • Kierujesz laboratoriami i pracownikach laboratorium,
 • Jesteś kierownikiem działu w którym stosowane są chemikalia
Po ukończeniu szkolenia:
 • Poszerzysz wiedzę i nabędziesz praktyczne umiejętności w zakresie zarządzania chemikaliami w szerokim spektrum przepisów krajowych jak i UE
 • Dowiesz się jak przygotować zakład do kontroli, co należy sprawdzić po ostatnich zmianach
Program szkolenia

Rozporządzenie REACH.

a) REJESTRACJA SUBSTANCJI – najważniejsze aspekty dla dalszego użytkownika:

 • numery rejestracyjne,
 • baza substancji zarejestrowanych,
 • import substancji – na co zwrócić uwagę,
 • wyłączny przedstawiciel,
 • nowy sposób liczenia tonażu,
 • aktualizacja dokumentacji rejestracyjnej,
 • kary za brak rejestracji.

b) KARTA CHARAKTERYSTYKI jako najważniejsze narzędzie komunikacji w łańcuchu dostaw:

 • Rozporządzenie Komisji UE 2020/878 – format, zmiany, przechowywanie informacji, aktualizacja,
 • informacje istotne dla dalszych użytkowników zawarte w kartach,
 • co oznacza dostarczenie karty na żądanie,
 • weryfikacja poprawności karty.

c) SCENARIUSZ NARAŻENIA jako załącznik do karty charakterystyki:

 • kiedy należy spodziewać się SN załączonego do karty,
 • opis zastosowań w postaci scenariuszy narażenia,
 • system deskryptorów,
 • jak uzyskać zgodność z SN otrzymanym od dostawcy,
 • czy DU musi sporządzać własne scenariusze narażenia.

d) Ocena bezpieczeństwa chemicznego DU – kiedy?

e) Obowiązki DU wynikające ze stosowania substancji z listy kandydackiej oraz z załącznika XIV REACH:

 • lista substancji SVHC,
 • jak śledzić zmiany,
 • ostateczna data stosowania dla niektórych substancji,
 • zgłoszenie do ECHA.

Rozporządzenie CLP.

a) Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów zgodnie z CLP:

 • kryteria klasyfikacji ze względu na właściwości fizyko – chemiczne, zagrożenia dla zdrowia i środowiska,
 • nowe piktogramy, klasy i kategorie zagrożeń, w tym zwroty H i P,
 • etykieta ostrzegawcza – jak sprawdzić jej poprawność.

b) ZAŁĄCZNIK VIII do CLP – zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie:

 • kiedy Informować Prezesa ds. Substancji Chemicznych,
 • zmiana od 2021 roku – nowy system zgłaszania mieszanin,
 • kody UFI – jak wygenerować i gdzie umieścić.

c) ATP do CLP

 • najważniejsze zmiany, min. dotyczące klasyfikacji substancji.

Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

 • najważniejsze zmiany,
 • co dalej z ELDIOM?

Pytania.

Nasz Ekspert

Mgr inż. inżynierii i technologii chemicznej, absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz studiów podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”. Zajmuje się między innymi wsparciem przedsiębiorstw we wprowadzaniu produktów chemicznych do obrotu, sporządzaniem kart charakterystyki, oznakowaniem produktów chemicznych, zgłaszaniem mieszanin stwarzających zagrożenie. Audytor wewnętrzny REACH. Trener szkoleń otwartych i zamkniętych.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia online obejmuje: 

 • Wykłady,
 • dyskusję w gronie ekspertów,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej,
 • świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Więcej informacji dot. regulaminu, realizacji szkolenia oraz rabatów znajdziecie Państwo tutaj.

Akademia ochrony środowiska 2022

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 01.12.2023 od godz. 08:30
Zakończenie zajęć do godz. 14:30
Czas trwania 6 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 1
Cena szkolenia on-lina dla drugiej i kolejnej osoby z firmy netto: 490,00 zł brutto: 602,70 zł
Cena szkolenia on-lina dla pierwszej osoby z firmy netto: 540,00 zł brutto: 664,20 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Szkolenia Ochrona Środowiska
Numer szkolenia: 23/12/L/O1/MAP
Zaczyna się:01/12/2023
Kończy się:01/12/2023
Lokalizacja:ONLINE

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!