30 maj

Doskonale kompetencji audytora i stosowanych technik audytowania.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
31 maj

Badania molekularne - PCR i Real-time PCR w laboratorium akredytowanym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
1 cze

Warsztaty bilansowania lotnych związków organicznych (LZO).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 cze

Badania hałasu słyszalnego i ultradźwiękowego oraz drgań mechanicznych w środowisku pracy. Od przygotowania pomiarów do raportu z badań i oceny narażenia zawodowego.

Wybierz formę szkolenia - szkolenie dostępne jest w formie stacjonarnej jak i on-line. Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
2 cze

Doskonalenie kompetencji w obszarze wykonywania badan metodami klasycznymi ( metody wagowe, potencjometryczne, miareczkowanie, spektrofotometryczne).

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
3 cze

Mikrobiologia. Zapewnienie spójności pomiarowej w laboratorium mikrobiologicznym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
6 cze

Zarządzanie elastycznym zakresem akredytacji praktyce laboratorium badawczego - w odniesieniu do znowelizowanego dokumentu DA-10.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 cze

BHP w laboratoriach i pracowniach chemicznych- bezpieczna praca w warunkach szkodliwych. Wymagania stawiane przez rozporządzenia REACH i CL.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
7 cze

Chromatografia cieczowa sprzężona ze spektrometrią mas- zastosowanie, rozwiązywanie problemów

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Omówienie metodyki postępowania w ustanowieniu, wdrożeniu i udokumentowaniu systemu zarządzania w laboratorium wg normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Obowiązki laboratoriów jako użytkowników substancji i mieszanin chemicznych. Wymagania prawne REACH i CLP.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Przeprowadzenie audytu pionowego w laboratorium mikrobiologicznym.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Metody pomiaru emisji cząstek stałych oraz substancji w nich zawartych w aspekcie aktualnych zmian i uzupełnień w normach emisyjnych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Gospodarka odpadami - realizacja obowiązków znowelizowanych przepisów odpadowych. Jak uniknąć pułapek legislacyjnych.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
8 cze

Kurs przygotowujący do egzaminu państwowego – Stwierdzenie kwalifikacji w zakresie gospodarowania odpadami. Kierownik Spalarni Odpadów. Egzamin próbny.

Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.