Rozmowa z... Tadeuszem Hudymą odcinek #1

Dzisiejszą rozmową rozpoczynamy cykl spotkań z naszymi Ekspertami w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

O inauguracyjną rozmowę poprosiłam naszego eksperta i przyjaciela Tadeusza Hudymę.

Tadeusz Hudyma specjalizuje się w technice pomiarowej zanieczyszczeń pyłowych jest współtwórcą, konstruktorem pyłomierza Emiotest, najlepszego na polskim rynku, ale też cieszącego się zainteresowaniem za granicą. Od wielu lat krzewi kulturę techniczną w pomiarach emisji zanieczyszczeń. Nawiasem mówiąc idealna osoba do nauki młodego pokolenia pomiarowców. Wielu doświadczonych pomiarowców wspomina z sentymentem kursy prowadzone przez Tadeusza dla tak zwanych „łapaczy dymu” kończące się trudnym egzaminem. 

Tadeusz jest również honorowym członkiem Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych. Zawsze chętnie dzieli się z nami swoim doświadczeniem. Możemy go spotkać na Warsztatach Emisyjnych pod patronatem PSLE oraz na szkoleniach CE2.

W dzisiejszej rozmowie poruszymy zagadnienia tematyczne związane z pomiarami przepływu strumieni emisyjnych (strumień objętości gazu) w aspekcie wymagań normy PN-EN ISO 16911-1, którą powołała nowa „pyłowa” PN-EN 13284-1. Tadeusz powie o problemach dotyczących pomiaru kąta odchylenia strugi gazu i o rozwiązaniach sprzętowych do tego zadania. Wspomni również o istocie rozdzielczości mierników stosowanych do pomiaru ciśnienia prędkości (ciśnienie różnicowego z rurek spiętrzających) jako składowej niepewności pomiaru strumienia objętości i strumienia masy zanieczyszczeń pyłowych i gazowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=lIUCfrO0rQ8

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!