Czy od 1 stycznia 2020 polskie laboratoria będą nadal wykonywać pomiary AST i QAL2?

Grono Ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Laboratoriów Emisyjnych już od 2016 roku prowadzi korespondencję z GIOŚ, Ministerstwem Środowiska i PCA na temat problemów w zakresie pomiarów emisji zanieczyszczeń do powietrza, a szczególnie opublikowanych  w 2017 roku  norm, które spowodowały dużo zamieszania na rynku pomiarów.

PN-EN 14789:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia objętościowego tlenu -- Standardowa metoda odniesienia: Paramagnetyzm

PN-EN 14792:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenków azotu -- Standardowa metoda odniesienia: chemiluminescencja

PN-EN 15058:2017:

Emisja ze źródeł stacjonarnych -- Oznaczanie stężenia masowego tlenku węgla -- Standardowa metoda odniesienia: spektrometria niedyspersyjna w podczerwieni .

 

Zapraszamy do zapoznania się z rezultatami.

 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!