Nowelizacja ustawy o odpadach 2018

No i stało się. Po niespełna miesiącu niby-procesu legislacyjnego, w atmosferze paniki, 5 lipca 2018 Sejm przyjął nowelizację ustawy o odpadach. Projekt rządowy uległ minimalnym zmianom, właściwie jedyna istotna zmiana w stosunku do projektu zaprezentowanego przez Ministerstwo Środowiska to rezygnacja z karania więzieniem za naruszenie przepisów o odpadach (czyli np. za brak dokumentów ewidencji). Do więzienia można iść tylko w przypadku kwalifikowanym, czyli wtedy kiedy naruszenie przepisów o odpadach spowodowało zagrożenie.

Praktycznie wszystkich posiadaczy odpadów dotyka (uwaga: nowelizacja wprowadzana była pod hasłem zwalczania nielegalnego zbierania odpadów!) zmiana polegająca na skróceniu okresu magazynowania odpadów do 1 roku (bez względu na cel magazynowania),

Najistotniejsze jednak zmiany dotyczą zbierania i przetwarzania odpadów: wydane uprzednio zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów zachowują ważność, ale konieczne jest złożenie wniosku o ich zmianę/dostosowanie do nowych wymagań w ciągu 12 miesięcy od wejścia w życie nowelizacji.

Te nowe wymagania to:

-  ustanowienie zabezpieczenia roszczeń (nie dotyczy tylko odpadów obojętnych),

-  sporządzenie operatu przeciwpożarowego,

- zainstalowanie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania odpadów (w tym utrwalanie i przechowywanie obrazu).

Zbieranie lub przetwarzanie odpadów ma się odbywać wyłącznie na terenach, dla których został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zezwolenia na zbieranie odpadów mają określać masę odpadów dopuszczonych do magazynowania.

Zbieranie odpadów niebezpiecznych, przetwarzanie odpadów przez wypełnianie terenów niekorzystnie przekształconych, przetwarzanie odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych może być prowadzone tylko na terenie stanowiącym własność lub objętych wieczystym użytkowaniem przez posiadacza odpadów.

Autorzy nowelizacji ustawy wyraźnie nie lubią odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych (równocześnie wprowadzono zakaz przywozu takich odpadów z zagranicy) nie zważając na to, że w tej kategorii mieszczą się również surowce wtórne odzyskiwane z odpadów komunalnych.

Już zupełnie banalna wydaje się konieczność przedłożenia świadectwa o niekaralności za przestępstwa przeciwko środowisku wspólnika, udziałowca, członka zarządu lub członka rady nadzorczej posiadacza odpadów będącego osobą prawną.

Łącznie, co było podkreślane na etapie opiniowania projektu, wprowadzane reguły znacząco utrudniają, a na pewno podnoszą koszty, legalnego prowadzenia recyklingu. Czy na pewno o to chodziło?

Godzi się przypomnieć, że równocześnie procedowana jest niewielka zmiana ustawy o odpadach, zmieniająca zasadę uznawania za produkt uboczny, nie jak dotychczas w trybie zgłoszenia, lecz decyzji administracyjnej (ustawa uchwalona 15 czerwca 2018 r., jeszcze w Senacie). 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!