Partnerstwo Naturowe jako narzędzie zrównoważonego rozwoju

Zachowanie właściwych proporcji, pomiędzy prowadzeniem działalności gospodarczej z poszanowaniem środowiska, w którym żyjemy, a korzystaniem z nowoczesnych rozwiązań technologicznych to obecnie ogromne wyzwanie. Na przedsiębiorców czeka jednak szereg rozwiązań, ułatwiających to zadanie. Stosowanie narzędzi zrównoważonego rozwoju jest kluczowym elementem, dzięki któremu możliwy staje się rozwój innowacyjności, przedsiębiorczości i gospodarki przy równoczesnym poszanowaniu Środowiska i efektywnej dbałości o nie.

Czym jest Partnerstwo Naturowe?

Partnerstwo Naturowe (PN)  to szczególna forma  współpracy między wieloma podmiotami, zainteresowanymi prowadzeniem wspólnych działań na różnorodnych płaszczyznach z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. PN łączą i uzupełniają potrzeby przedsiębiorców, rolników, rzemieślników, instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych oraz organów  administracji publicznej. Partnerstwo Naturowe służy przede wszystkim rozwijaniu komunikacji, wymianie doświadczeń, informowaniu i edukacji. W Polsce, w ramach pilotażowego projektu „Natura i Gospodarka – podstawy dialogu, realizowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, na wybranych obszarach Natura 2000 istnieje obecnie 20 lokalnych Partnerstw Naturowych.

Zrównoważony rozwój – gotowe rozwiązanie

Zrównoważony rozwój nie tylko zaspokaja potrzeby ludzi, ale zachowuje, chroni i przywraca zdrowie i integralność ekosystemu Ziemi. Działania prowadzone zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju powodują, że wzrost gospodarczy wpływana zwiększanie spójności społecznej (m.in. zmniejszanie różnic społecznych) oraz na podnoszenie jakości środowiska naturalnego, zarówno poprzez ograniczanie szkodliwego wpływu produkcji i konsumpcji na stan środowiska jak i poprzez ochronę zasobów przyrodniczych.

Natura 2000 dla przedsiębiorców i inwestorów

Obecnie w Polsce sieć Natura 2000 zajmuje prawie 1/5 powierzchni lądowej kraju. Jej celem jest między innymi zagwarantowanie, że prowadzona na obszarach Natura 2000 działalność gospodarcza nie będzie zagrażać cennym gatunkom i siedliskom, pozwalając jednocześnie na rozwój regionów. Co więcej - przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarach Natura 2000 mogą ubiegać się o dodatkowe wsparcie finansowe ze środków unijnych.

Pomorskie z Partnerstwem Naturowym

Pomorskie Partnerstwo Naturowe (PPN), którego liderem jest Fundacja Poszanowania Energii w Gdańsku, skupia się przede wszystkim na organizacji szkoleń, punktów doradztwa i bezpłatnych konsultacji. Wspiera promowanie walorów krajobrazowych i gospodarczych Pomorza zarówno
w prowadzeniu działalności ekoenergetycznej i ekoturystycznej, jak i w działalności proprzyrodniczej i ekologicznej. W ramach PPN organizowano m.in. tematyczne wyjazdy studyjne: na Żuławy pod hasłem „Rozsmakujmy się w stolicy Żuław – Nowym Dworze Gdańskim i okolicach” oraz na Kociewie, gdzie poznawano możliwości prowadzenia działalności gospodarczej na obszarach należących do sieci Natura 2000.
Z sukcesem robi to między innymi odwiedzona przez uczestników wyjazdu firma Steico w Czarnej Wodzie – lider wśród producentów materiałów izolacyjnych
 z włókna drzewnego.

Partnerstwo przyczyniło się do integracji uczestniczących w nim pomorskich przedsiębiorców zainteresowanych wiedzą i innowacjami. Spotkania, które dotychczas odbyły się w ramach realizacji projektu, pomogły w odkryciu nowych możliwości regionalnych, niekolidujących z ustawowymi ograniczeniami na obszarach chronionych i wskazały szereg rozwiązań opłacalnych środowiskowo
i ekonomicznie.

Partnerstwa Naturowe organizowane w ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, udowadniają więc, że tworzenie obszarów chronionych może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu danego regionu, a nawet stymulować jego rozwój. Dodatkowo, tworzenie obszarów chronionych wpływa pozytywie na zrównoważony rozwój regionów, gdzie są one tworzone. Więcej informacji można znaleźć na www.gdos.gov.pl oraz www.dialog.gdos.gov.pl.

Projekt "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!