Szkolenie ONLINE
Dlaczego warto?
Pracując jako specjalista z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem powinieneś znać:
 • Podstawy prawne ochrony środowiska przed hałasem.
 • Podstawowe pojęcia akustyczne, wielkości i wskaźniki - oraz zakres ich stosowania.
 • Zasady wykonywania pomiarów poziomu hałasu - w tym Metody referencyjne pomiarów - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska); hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń zgodnie z zasadami fizyki oraz zgodnie z normami badania mocy (…i dlaczego tych ostatnich nie wolno stosować pomimo powołania ich w metodykach..).
 • Szacowanie niepewności wyników badań - co ma też wpływ na proces realizacji pomiaru w terenie.
 • Zasady opracowywania wyników badań terenowych.

To szkolenie projektowaliśmy z myślą o:
 • Specjalistach z zakresu pomiarów akustycznych i ochrony przed hałasem.
 • Pracownikach urzędów i organów administracji zajmujących się analizą i oceną badań hałasu w środowisku.
 • Pracownikach zakładów przemysłowych realizujących badania hałasu w środowisku związane z nałożonymi na nie obowiązkami.
Biorąc udział w szkoleniu:
 • Usystematyzujesz pojęcia i definicje akustyczne w ramach repetytorium o podstawach akustyki.
 • Poznasz wymagania odnośnie wyboru punktów pomiarowych i realizacji pomiarów akustycznych.
 • Poznasz specyfikę fizycznego podejścia do zagadnień akustycznych i wynikających z tego zasad obliczania I szacowania niepewności w pomiarach akustycznych.
 • Poznasz zasady przedstawiania wyników badań.
 Program szkolenia
 • Podstawy akustyki - definicje poziomów, przyrządy pomiarowe,
 • Pomiary hałasu - wymagania prawne, zasady realizacji badań, metodyki referencyjne pomiarów:
  - hałasu ze źródeł przemysłowych i instalacyjnych (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 148 ustawy Prawo ochrony środowiska) - ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tła akustycznego,;
  - hałasu komunikacyjnego (rozporządzenie Ministra Środowiska z art. 176 ustawy Prawo ochrony środowiska); metody pomiarowe wyznaczania mocy akustycznej maszyn i urządzeń
 • Szacowanie niepewności wyników badań - niepewność obliczana metodą A i metodą B.
 • Opracowanie wyników badań terenowych.
Nasz Ekspert

Mgr fizyki, wieloletni kierownik  laboratorium akredytowanego, organizator badań biegłości.  Doświadczony audytor, trener i ekspert łączący wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie akustyki i ochrony przed hałasem - ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów hałasu i szacowania niepewności wyników. 

Rabaty - wybierz swój rabat

1. „Kod rabatowy” - obowiązuje tylko dla wybranych szkoleń

Przeznaczony jest dla jednej osoby z firmy (kod do wygenerowania podany jest przy konkretnym szkoleniu objętym promocją)

Jak to działa?

Wybierz szkolenie 1 lub 2 dniowe. Jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania wpisz go w polu „Uwagi” na karcie zgłoszeniowej.

2. Rabat „1+” - obowiązuje na wszystkie szkolenia dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy na to samo szkolenie.

- skorzystaj, kiedy chcesz zgłosić więcej niż jedną osobę z firmy na to samo szkolenie (przy zgłoszeniu na szkolenia 1-dniowe: rabat 50 zł, przy zgłoszeniu na szkolenia 2-dniowe: rabat 100 zł)

UWAGA: jeżeli szkolenie posiada kod rabatowy do wygenerowania możesz go wykorzystać dla pierwszej osoby z firmy. 

3. Rabat „10-15-20” – obowiązuje dla firm, które zgłaszają swoich pracowników na kilka różnych szkoleń.

- skorzystaj, kiedy wiesz, że będziesz zgłaszał swoich pracowników na kilka różnych szkoleń: 

- jeżeli zgłosisz pracowników na pierwsze szkolenie otrzymasz rabat: 10% (dla każdej zgłoszonej osoby) na drugie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na drugie szkolenie otrzymasz rabat: 15% (dla każdej zgłoszonej osoby) na trzecie szkolenie

- jeżeli zgłosisz pracowników na trzecie szkolenie otrzymasz rabat: 20% (dla każdej zgłoszonej osoby) na czwarte szkolenie.

* Rabat na dowolne szkolenie 1 oraz 2 dniowe z naszej oferty.  Rabaty przysługują w okresie 3 miesięcy od momentu wysłania pierwszego zgłoszenia. Po wykorzystaniu rabatów na 4 szkolenie rabaty liczone są od nowa.

UWAGA:

 • Podczas wysyłania zgłoszenia w „Uwagach” poinformuj nas jaki rodzaj rabatu przysługuje Twojej firmie, wpisując odpowiednio: 10, 15, 20%.
 • Jeżeli przy szkoleniu na które aktualnie zgłaszasz osoby jest podany kod rabatowy możesz go wykorzystać na pierwsze szkolenie dla pierwszej osoby z firmy.

Rabaty nie łączą się

Oznacza to, że nie będziesz mógł jednocześnie skorzystać z rabatów: „1+” i „10-15-20” dlatego sam zdecyduj jaka opcja jest dla Ciebie korzystniejsza.

Informacje organizacyjne

Cena szkolenia stacjonarnego obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu, serwis kawowy i obiad w trakcie spotkania.

Cena szkolenia online obejmuje: Wykłady, dyskusję w gronie ekspertów, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, świadectwo uczestnictwa w szkoleniu.

Do 5 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń stacjonarnych lub do 3 dni kalendarzowych w przypadku szkoleń on-line przed datą szkolenia otrzymasz informację o realizacji szkolenia, (wraz ze szczegółami o miejscu i harmonogramie czasowym szkolenia), przesunięciu lub o odwołaniu (z uzasadnieniem decyzji).

CE2 Centrum Edukacji nie wyraża zgody na jakąkolwiek formę utrwalania, udostępniania lub nagrywania przebiegu szkolenia. Treści szkolenia i materiały szkoleniowe objęte są prawami autorskimi.

*ZWOLNIENIA SZKOLEŃ Z PODATKU VAT

Podstawy prawne: 
1. Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. C Ustawy o VAT zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w całości ze środków publicznych

2. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. paragraf 3 ustęp 1 pkt. 14 zwalnia się z podatku VAT szkolenia finansowane w co najmniej 70% ze środków publicznych

Miejsce szkolenia ONLINE
Rozpoczęcie zajęć 10.01.2022 od godz. 09:00
Zakończenie zajęć 11.01.2022 do godz. 15:00
Czas trwania 16 h dydaktycznych
Ilosć dni szkolenia 2
Cena szkolenia pierwszej osoby netto: 950,00 zł brutto: 1168,50 zł
Cena szkolenia drugiej i kolejnej osoby netto: 850,00 zł brutto: 1045,50 zł

Odliczanie do daty zakończenia rezerwacji

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Szczegóły szkolenia

Kategoria szkolenia: Akademia badań środowiskowych
Numer szkolenia: 22/01/L/O2/MK
Zaczyna się:10/01/2022
Kończy się:11/01/2022
Lokalizacja:ONLINE

Rezerwacja

Cena szkolenia dla pierwszej osoby
zł 950.00
Cena dla drugiej i kolejnej osoby z tej samej firmy
zł 850.00

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!