Lp.ZamawiającyRodzaj opracowania
287GRUPA AWW Sp. z o.o., Sp. k. Wykonanie operatu wodnoprawnego
286Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia Międzyrzec PodlaskiWniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
285Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia ChełmOperat wodnoprawny.
284Nordzucker Polska S.A.Zmina pozwolenia zintegrowanego oraz operat PPOŻ
283Towarzystwo Gospodarcze Polskie ElektrownieRekomendacje w zakresie niepewnosći pomiarowych przy ocenie dotrzymania grnicznych wielkości emisji
282Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia RudnikiStudium wykonalnosci w zakresie oddziaływania na środowisko inwestycji
281SOLBET Sp. z o.o.Obliczenie wysokości komina
280Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia BorowiczkiDoradztwo w zakresie przetwarzania odpadów
279Ergo System Przeprowadzenia identyfikacji źródeł emisji hałasu metoda beamforming.
278Südzucker Polska S.A. Cukrownia CerekiewOpracowanie komplesowej dokumetacji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
277Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia Miejska GórkaZmiana pozwolenia zintegrowanego
276Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia KruszwicaZmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie odstępstw i dostosowania do konkluzji BAT
275PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu
Wykonanie wniosków na zbieranie i wytwarzanie odpadów.
274PIEŃSKIE HUTY SZKŁA "ŁUŻYCE" Spółka z o.o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłów od powietrza z instalacji produkcyjnej.
273Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Przygotowanie wniosku o zmiane planu monitorowania emisji CO2
272Veolia wschód Sp. z o.o. Ciepłownia w ZamościuZmiana pozowlenia zintegrowanego
271Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia DobrzelinZmiana pozwolenia zintegrowanego
270Pfeifer&Langen S.A.Obliczenie śladu węglowego dla 4 Cukrowni
269PKN ORLEN S.A. w PłockuDoradztwo w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów
268Cement Ożarów S.A. Cementownia RejowiecWniosek o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
267Cement Ożarów S.A. Cementownia RejowiecOperat wodnoprawny.
266CIECH Sarzyna S.A.Konsultacje w zakresie hydrogeologii
265Südzucker Polska S.A. Cukrownia CerekiewAudit w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
264Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia ŚrodaZmiana pozwolenia zintegrowanego
263Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia Miejska GórkaRaport Oddziaływania na Środowisko
262Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w MalborkuZmiana pozwolenia zintegowanego
261Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrwnia w KruszwicyRaport Oddziaływania na Środowisko
260Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczRaport Oddziaływania na Środowisko
257EuroEko Sp.zo.o. Operat PPOŻ
256Cement Ożarów S.A.3 wnioski o wydanie pozwolenia na emisję zanieczyszczeń do powietrza dla składów producenta w Gdańsku, Białymstoku oraz w Łodzi
255Cement Ożarów S.A.Opinia eksperdzka w zakresie przewozu materiałów z zagranicy
254Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia MalborkSporządzenie opinii eksperdzkiej w zakresie wykorzystania osadów ściekowych
253Cemex Polska Sp.zo.o. Sporządzenie opinii eksperdzkiej w zakresie gosopodarowania odpadami
252Südzucker Polska S.A. Cukrownia Strzyżów Raport końcowy.
251Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia NakłoAutomatyczne obniżenie mocy kotłów.
250Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia NakłoZmiana pozwolenia zintegrowanego
249Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia MalborkZmiana pozwolenia zintegrowanego
248Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia KruszwicaZmiana pozwolenia zintegrowanego
247Südzucker Polska S.A. Cukrownia CerekiewZmiana pozwolenia zintegrowanego.
246Südzucker Polska S.A. Cukrownia ŚwidnicaZmiana pozwolenia zintegrowanego.
245Südzucker Polska S.A. Cukrownia StzrelinZmiana pozwolenia zintegrowanego.
244Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia ŚrodaZmiana pozwolenia zintegrowanego.
243Cemex Polska Sp.zo.o. Cementownia ChełmZmiana pozwolenia zintegorwanego oraz operat PPOŻ
242Ciech Vitrosilikon S.A.Zmian pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do nowych wymagań ustawy o odpadach dla Zakładu produkcyjnego w Żarach
241Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie operatu PPOŻ dla Zakładu produkcyjnego w Żarach.
240Gamrat Energia Sp. z o. o. Ciepłownia Gamrat Energia w Jaśle.Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza
239Celsa Group Huta Ostrowiec Sp.zo.o. w Bodzechowie Zmiana pozwolenia zintegrowanego
238Celsa Group Huta OstrowiecZmiana pozwolenia zintegrowanego
237Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczZmiana pozwolenia zintegoranego
236Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Konsultacje w zakresie obniżeni mocy kotłów.
235Ciech Vitrosilikon S.A.Raport Oddziaływania na Środowisko
234CIECH Sarzyna S.A.Wykonanie projektu planu remediacji dla terenów znajdujących się na terenie zakładu produkcyjnego spółki
233Cement Ożarów S.A.Konsultacje dt. Transgranicznego przemieszczania odpadów
232Ciech Sarzyna S.A.Konsultacje dot. wód podziemnych
231Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Zmiana pozwolenia zintegrowanego
230SOLBET Sp. z o.o.Wykonanie operatu na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z nowo projektowanej kotłowni gazowej.
229Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia zintegrowanego oraz zgłoszenie nowych kotłów i pomp Diesel P.POŻ
228Zakład Handlowo Usługowy „LUMET”Przygotowanie operatu PPOŻ
227Ciech S.A.Sporządzenie opinii dotyczącej możliwości zagospodarowania wapna posodowego w sposób zgodny z obecnymi przepisami prawa ochrony środowiska.
226Veolia Wschód Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o wydanie nowego pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
225Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanaie wniosku na zbieranie odpadów
224Celsa Group Huta OstrowiecOpracowanie raportu Due diligence w zakresie środowiskowym.
223Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A.Wykonanie auditu akustycznego
222Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie opinii w sprawie kwalifikacji osadów ściekowych w rozumieniu przepisów o odpadach
221Cemex Polska Sp. z o.o.Opracowanie zmiany pozwolenia na odzysk odpadów w wyrobisku zgodnie z nowymi wymaganiami prawnymi
220Südzucker Polska S.A.Opracowanie raportu końcowego w zakresie ochrony powierzchni ziemi
219Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Przygotowanie operatu PPOŻ.
218Veolia Industry Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku na zgłoszenie emisji do powietrza
217Cemex Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie gospodarki odpadami i emisji zanieczyszczeń do powietrza
216Cement Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego
215Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie operatu PPOŹ
214Ciech Vitrosilikon S.A.Zmiana pozwolenia zintegrowanego w zakresie dostosowania do nowych wymagań ustawy o odpadach
213Ganrat Energia Sp. z o.o. Ciepłownia Gamrat Energia w JaśleOpracowanie wniosku o pozwolenie na emisję zanieczyszczeń do powietrza.
212Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego.
211Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.Wykonanie operatu PPOŻ dla instalacji wytwarzania odpadów
210Arctic Paper Kostrzyn S.A.Przygotowanie operatu PPOŻ
209Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Konsultacje w zakresie możliwych do wykonania zmian technicznych i organizacji instalacji elektrociepłowni w obiektach, pozwalających na zmianę ich kwalifikacji ze względu na moc zainstalowaną.
208Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie programu gospodarki odpadami
207Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie operatu ochrony powietrza
206Suedzucker Cukrownia RopczyceZabezpieczenia akustyczne – projekt i montaż.
205Cemex Polska Sp. z o.o.Opracowanie generatora do kalkulacji opłat za zmniejszoną retencję.
204Pfeifer& Langen Cukrownia GlinojeckOpracowania operatu wodnoprawnego
203KSC Polski CukierPrzegląd instalacji energetycznego spalania paliw w aspekcie obniżenia mocy kotłów. Doradztwo.
202Ciech Vitrosilikon S.A.Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla nowych inwestycji
201Veolia ŁódźOpracowanie dowodu stabilności emisji rtęci.
200Larfage Cementownia MałogoszczOpracowanie 3 operatów wodnoprawnych
199Larfage Cementownia MałogoszczZmiana pozwolenia zintegrowanego
198MPEC Włocławek Sp zo.o.Odstępstwo od konkluzji BAT i zmiana pozwolenia zintegrowanego
197Kopalnia Dolomitu LafargeOperat ochrony powietrza
196Arctic Paper S.A.Zmian i opracowanie wniosku pozwolenia zintegrowanego
195Hanyang ŚwidnikOpracowanie operatu ochrony powietrza
194PHU Kolmet Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami
193Veolia PołudnieOgraniczenie mocy kotłów – projekty – uzgodnienia z UDT
192Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckAudit środowiskowy w zakresie oddziaływanie substancji zapachowo czynnych.
191Ciech S.A.Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami
190Veolia WarszawaZmiana Pozwolenia zintegrowanego
189Gospodarstwo Szklarniowe LeonówOpracowanie operatu ochrony powietrza i wniosku o wyjście z ETS.
188Cemex Sp. z o.o Cementownia ChełmOpracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
187MPEC Włocławek Sp. z o.o.Zmiana Pozwolenia zintegrowanego
186Cemex Sp. z o.o Cementownia ChełmOpracowanie raportu Oddziaływania na Środowisko dla Elektrowni na paliwa preRDF i Zmian Pozwolenia zintegrowanego
185Ciech Sarzyna S.A.Opracowanie 3 operatów wodno-prawnych
184Veolia PołudnieOpracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy kotłów w dwóch zakładach: Chrzanów i Tarnowskie Góry
183Veolia PołudnieZmian Pozwoleń zintegrowanych dla dwóch kotłowni miejskich: Chrzanów i Tarnowskie Góry
182Gospodarstwo Ogrodnicze OsiekOpracowanie wniosku do pozwolenia na emisje do gazów i pyłów do powietrza
181Suedzucker Polska S.A. Cukrownia StrzelinAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa
180Suedzucker Polska S.A. Cukrownia RopczyceZabezpieczenia akustyczna zakładu
179KSC-Polski Cukier S.A. Doradztwo w zakresie opłaty produktowej w Rumunii
178Ciech Sarzyna S.A.Model remediacji środowiska gruntowo-wodnego
177Lafarge Cement S.A.Opracowanie Raportu początkowego stanu środowiska gruntowo-wodnego
176Veolia WschódOpracowanie projektowe i wykonanie obniżenia mocy v
175Grupa Ożarów S.A. Cementownia RejowiecDoradztwo i przygotowanie dokumentacji na wyjście z ETS
174Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Analiza akustyczna i wykonanie zabezpieczeń wygłuszających zakład.
173Ciech Vitrosilikon S.A.Zmian Pozwolenia zintegrowanego, odstępstwa od Konkluzji BAT
172Trzuskawica S.A.Raport początkowy stanu środowiska gruntowo-wodnego
171KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia MalborkZmiana Pozwolenia zintegrowanego
170KSC-Polski Cukier S.A. Cukrownia MalborkOpracowanie wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza.
169Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckZmian pozwolenia zintegrowanego I operatów wodno-prawnych dla 5 Cukrowni.
168Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckKarta informacyjna przedsięwzięcia budowy komina
167Pfeifer&Langen S.A. Cukrownia GlinojeckAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu.
166Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczDoradztwo w zakresie zmiany statusu odpadów
165Lafarge Cement S.A. Cementownia MałogoszczZmian Pozwolenia zintegrowanego
164Black, Red WhiteDoradztwo energetyczne
163Suedzucker Polska S.A. Cukrownia RopczyceAnaliza akustyczna i koncepcja projektowa wyciszenia zakładu
162Veolia WschódZamian pozwoleń zintegrowanych dla trzech Oddziałów: Zamość, Kraśnik, Świdnik
161Grupa Ożarów S.A. dla Zakładu Cementownia RejowiecAudyt w zakresie obecności i oceny stanu wyrobów azbestowych w urządzeniach, instalacjach i drogach
160KSC w Toruniu ,,Oddział Cukrownia Dobrzelin” w DobrzelinieOpracowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przebudowy budynku kotłowni polegającej na jego podwyższeniu i zmianie konstrukcji dachu
159Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni i instalacji do produkcji cukru w Pfeifer&Langen Glinojeck S.A. Zakład produkcyjny „Cukrownia Glinojeck”
158METALPLAST-LOB S.A. w LesznieRaport z wykonania badań powierzchni ziemi na terenie METALPLAST-LOB S.A. w Lesznie
157Ciech S.A – Vitrosilokon S.A.Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla spółki CIECH Vitrosilicon S.A. Zakład Produkcyjny w Iłowej wraz z niezbędną dokumentacją
156LOB S.A.Wykonanie poboru i analizy próbek gruntu
155KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia MalborkOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla oddziału „Cukrowania Malbork”
154Pfeifer & Langen Glinojeck S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenie zintegrowanego dla suszarni wysłotków w Cukrowni Glinojeck
153Gospodarstwo Szklarniowe Leonów Sp. z o.o.Opracowanie dokumentacji do zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu emisjami EU ETS, zgodnie z Ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. 2015 poz. 1223)
152KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia MalborkPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
151Neuca S.A.Karta informacyjna dla planowanej inwestycji pn. „Budowa magazynu centralnego w Toruniu”
150AGRO-POLIS Sp zo.o.Opracowanie wniosku o pozwolenie na emisje do powietrza dla zakładu w Stróży
149KSC S.A. w Toruniu Oddział Cukrownia MalborkPobór i analiza gruntu na terenie zakładu.
148Analiza i identyfikacja źródeł substancji złowonnych na terenie Zakładu Produkcyjnego. w Płocku wraz z modelowaniem dyspersji emitowanych substancji zapachowych z Zakładu Produkcyjnego w Płocku„ Raport badawczy”
147P.W. Galwanex S.C.Opracowanie operatu ochrony powietrza w celu uzyskania decyzji na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza.
146Nordzucker Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Państwa Zakładu Produkcyjnego Cukrownia Chełmża
145Pfeifer & Langen Cukrownia w GlinojeckuPrzygotowanie dokumentacji środowiskowej dla suszarni. Ekspertyza komina
144Liber Development Sp zo.o.Opracowania Raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
143Liber Development Sp zo.o.Opracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy przedsięwzięcia
142Arcelor Mittal Poland S.A.Badanie rynku – unieszkodliwianie odpadów
141ABB Sp. z o.o.Analiza aktualnych i planowanych regulacji prawnych dotyczących SME (CEM)
140CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
139CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie raportu oddziaływania na środowisko dla instalacji wspomagającej proces spalania klinkieru przy użyciu pre RDF z jednoczesnym odzyskiem energii
138Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuProjekt jednolitego tekstu decyzji administracyjnej uwzględniający wszystkie zmiany pozwolenia zintegrowanego.
137Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuWewnętrzna instrukcja gospodarki odpadami
136Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we WłocławkuWniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku.
135LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej zlokalizowanej w Zakładzie Produkcyjnym Rurka 4 gmina Goleniów
134Grupa Ożarów S.A. Cementownia KarsyOpracowania analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (sprawozdanie bazowe tzw. raport początkowy).
133Grupa Ożarów S.A. Cementownia w KarsachPrzygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r. z instalacji
132Cemex Sp z o.o. Cementownia RudnikiOpracowania karty informacyjnej dla inwestycji budowy nowego komina o wysokości 76 m dla młynów surowca
131MPEC SPÓŁKA z o.o. WŁOCŁAWEKSprawozdanie bazowe dotyczące skażenia gleb, ziemi i wód podziemnych substancjami stwarzającymi zagrożenie na terenie instalacji (źródła) IPPC
130LIBER DEVELOPMENT Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzane gazów i pyłów do powietrza dla instalacji z kotłowni zakładowej
129Grupa Ożarów S.A.Przygotowanie zgodnie z wymaganiami prawnymi dokumentacji do audytu weryfikującego roczny raport emisji CO2 za 2015 r.
128Lafarge Cement S.A.Opracowanie opinii eksperckiej w zakresie oceny treści pozwolenia zintegrowanego dla Cementowni Kujawy.
127Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we WłocławkuOpracowanie raportu początkowego
126Krajowa Spółka Cukrowa S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego – dostosowanego do derogacji.
125LEK S.A.Ocena zgodności działania LEK S.A. w Strykowie z wymogami prawnymi dotyczącymi ochrony środowiska
124Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie S.A.Ocena zasadności realizacji inwestycji w aspekcie Prawa ochrony środowiska - ocena modernizacji lub budowy kotłowni
123Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Opracowanie analizy akustycznej oraz opracowanie koncepcji redukcji hałasu dla źródeł zlokalizowanych na terenie Cukrowni Malbork
122Veolia Industry Polska Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza z instalacji spalania paliw oraz zgłoszenie wydzielonej instalacji kotłów wodnych w Wąbrzeźnie.
121Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. Biała PodlaskaOpracowanie analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych substancjami powodującymi ryzyko na terenie instalacji IPPC.
120CEMEX Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia posadowienia 3 zbiorników z gazem do opalania kotłów.
119CEMEX Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla Cementowni Chełm.
118Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
117Grupa Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego wraz z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków przemysłowych do kanału „Ożarów-Wisła"
116Victaulic Polska Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie i rozbudowie Wydziału Uszczelek o nowe wtryskarki i piec wulkanizacyjny.
115Constantia Teich PolandOpracowanie dokumentacji do zgłoszenia czterech kotłów gazowych.
114Solbet Sp. z o.o.Opracowanie operatu do wniosku o wydanie zmiany pozwolenia na wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza z istniejącej kotłowni zakładowej.
113Grupa Ożarów S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji klinkieru i cementu zgodnie z wymaganiami urzędu w zakresie dostosowania do konkluzji BAT.
112Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji elektrociepłowni oraz instalacji do produkcji cukru oraz wniosek o uchylenie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
111Pfeifer & Langen Polska S.A.Wykonanie ekspertyzy określającej wysokość planowanego komina. Opracowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
110Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Wykonanie operatu wodnoprawnego na pobór wody z zatoki ujęciowej oraz sporządzenie instrukcji korzystania z zasobów wodnych.
109Pfeifer & Langen Polska S.A.Wniosek o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Cukrowni „Środa”. Karta informacyjna
108Zakłady Tłuszczowe w Bodaczowie Sp. z o.o.Opracowanie karty informacyjnej dla przedsięwzięcia budowy kotła parowego oraz opracowanie raportu oddziaływania na środowisko
107Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Żyrardów” Sp. z o.o.Opracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (Ciepłownia Miejska)
106Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Cementownia NowinyOpracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC
105Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Opracowanie wniosku i operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – przenoska dla kajaków.
104ICT Poland Sp zo.o.Ocena ryzyka wystąpienia zanieczyszczenia środowiska glebowo-wodnego
103Pfeifer & Langen Polska S.A.Wykonanie modelowania emisji zanieczyszczeń do powietrza dla nowego silosu w cukrowni Pfeifer & Langen Polska S.A. „Cukrownia Środa”
102Nordzucker Polska S.A.Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, do produkcji wapna i elektrociepłowni oraz włączenia do pozwolenia instalacji do oczyszczania ścieków przemysłowych pochodzących z instalacji wymagających uzyskania pozwolenia zintegrowanego
101Nordzucker Polska S.A.Opracowanie zmiany wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji do produkcji cukru, pieca wapiennego i energetyki Opracowanie operatu wodnoprawnego Włączenie do pozwolenia zintegrowanego nowego pieca wapiennego Cukrownia Chełmża
100Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji materiałów opakowaniowych.
99Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
98Krajowa Spółka Cukrowa S.AOpracowanie analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC (raport początkowy)
97Lafarge Cement S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego dla Cementowni Małogoszcz.
96Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla zakładu w Antoninku
95Volkswagen Poznań Sp. z o.o.Opracowanie raportu początkowego dla odlewni
94Pfeifer & Langen Polska S.A. Opracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni ścieków
93Südzucker Polska S.AOpracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla oczyszczalni ścieków dla 4 oddziałów: Cukrownia Świdnica, Cukrownia Strzelin, Cukrownia Cerekiew ,Cukrownia Strzyżów
92P.W. GalwanexOpracowanie operatu wodnoprawnego
91Grupa Ożarów S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego
90Lafarge Cement S.A.Opracowanie raportów początkowych dla oddziałów Cementowni Małogoszcz i „Kujawy”
89Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddział „Cukrownia Malbork”Opracowanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla suszarni wysłodków dla Oddziału „Cukrownia Malbork”.
88Pfeifer & Langen Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwoleń zintegrowanych dla instalacji oczyszczania ścieków przemysłowych 4 Oddziałów Cukrowni
87Arctic Paper Kostrzyn S.A.Opracowanie I i II etapu raportu początkowego dla instalacji IPPC do produkcji papieru
86Südzucker Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do produkcji cukru dla oddziałów Świdnica, Strzelin, Cerekiew i Strzyżów
85Südzucker Polska S.A.Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla oczyszczalni przemysłowych cukrowni Strzelin, Świdnica, Cerekiew i Strzyżów
84Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Raport początkowy dla instalacji IPPC (blok gazowo-parowy)
83Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego dla instalacji bloku gazowo-parowego
82Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia Miejska GórkaOpracowanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego i uzyskanie pozwolenia sektorowego na emisję gazów i pyłów do powietrza dla Cukrowni Miejska Górka
81Hanke Tissue Sp. z o.o.Opracowanie I i II Etapu analizy ryzyka wystąpienia zanieczyszczeń gleby, ziemi lub wód gruntowych na terenie instalacji IPPC Hanke Tissue Sp. z o.o. w Kostrzynie nad Odrą
80Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Raport o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego w budowie Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.
79Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia GlinojeckOpracowanie wniosku o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla suszarni wysłodków
78Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Strzelin” I “Cukrownia ŚwidnicaPrzeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Zakładu Produkcyjnego „Cukrownia Świdnica” i „Cukrownia Strzelin”
77PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Zespół Elektrowni Dolna OdraPrzeprowadzenie kontrolnych badań i opracowanie raportu z badań powierzchni ziemi na terenie Oddziału Zespół Elektrowni Dolna Odra
76Elektrociepłownia Stalowa Wola Spółka Akcyjna.Opracowanie Karty informacyjnej o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko, polegającego na zmianie bloku gazowo-parowego
75Grupa Ożarów S.A. Cementownia w Rejowcu i Cementownia w KarsachOpracowanie uzasadnienia odstępstw od konkluzji BAT w zakresie SO2dla dwóch Cementowni Grupy Ożarów S.A.
74PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia OpoleOpracowanie instrukcji prowadzenia składowiska odpadów paleniskowych „Groszowice” zgodnie z dotychczasową technologią.
73WSK “PZL-Świdnik”S.A.Opracowanie operatu wodnoprawnego i wniosku na pozwolenie wodnoprawne w zakresie poboru wód podziemnych i odprowadzania ścieków komunalnych
72CEMEX Polska Sp. z o.o.Opracowanie Karty Informacyjnej dla instalacji do produkcji mieszanek-popiołowo-kruszywowych zlokalizowanej na terenie kopalni Rostki-Borowce
71Pfeifer & Langen Polska S.A. Cukrownia GostyńOpracowanie wniosku o zmianę Pozwolenia Zintegrowanego
70Südzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew”Analiza akustyczna dotycząca oceny zagrożenia hałasem w środowisku, w wyniku oddziaływania źródeł zlokalizowanych na terenie Zakładu produkcyjnego Cukrownia Cerekiew
69Südzuker Polska S.A. Zakład Produkcyjny “Cukrownia Cerekiew”Opracowanie modelowania rozprzestrzeniania się hałasu emitowanego przez przebudowana stację pras wysłodkowych w Suedzucker Polska S.A. Zakład Produkcyjny Cukrownia Cerekiew
68Südzucker Polska S.A.Opracowanie raportów początkowych dla 5 Oddziałów Cukrowni Suedzucker Polska S.A.
67Elektrociepłownia Stalowa Wola S.A.Analiza prawna sytuacji pod kątem zgodności z prawem ochrony środowiska posiadanej dokumentacji inwestycyjnej.
66Cemex Polska Sp z o.o.Opracowanie 3 operatów wodnoprawnych
65P.W. GalwanexOpracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
64Grupa Ożarów S.A. Cementownia w RejowcuOpracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
63Grupa Ożarów S.A. Cementownia w KarsachOpracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
62Lafarge Cement S.A.Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
61Dyckerhoff Polska Sp z o.o.Opracowanie wniosku Pozwolenia Zintegrowanego
60Pfeifer&Langen S.A. Wszystkie OddziałyOpracowanie Raportów Oddziaływania na Środowisko i aktualizacje pozwoleń zintegrowanych
59Constantia Teich Poland Sp. z o.o. Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko
58Cemex Polska Sp z. o.o.Opracowanie Raportu Oddziaływania na środowisko dla odwodnienia kopalni
57PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Opracowanie raportów początkowych dla 16 instalacji IPPC
56PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Kompleksowe i jednolite rozwiązania raportowania do PRTR dla wszystkich oddziałów PGE GiEK S.A.
55PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Wykonanie analizy obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw
54GDF SUEZ Energia Polska S.A.Wykonanie wniosku o pozwolenie zintegrowane
53GDF SUEZ Energia Polska S.A.Wykonanie raportu o oddziaływaniu na środowisko
52Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Sp.z o.o. we Włocławku Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
51Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PoniatowejWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
50Grupa Ożarów S.A. Cementownia Ożarów Wykonanie planu monitorowania emisji CO2 wraz z koniecznymi procedurami i instrukcjami
49Operator Logistyczny Paliw Płynnych sp. z o.o.Wykonanie koncepcji projektowej dostosowania systemów kanalizacji: deszczowej, przemysłowej i sanitarnej oraz oczyszczalni ścieków do obecnych warunków i wymagań prawnych
48Europoles Sp.z o.o. Wykonanie opracowania obliczeń śladu węglowego
47Südzucker Polska S.A.-Cukrownia CerekiewWykonanie przeglądu środowiskowego w aspekcie obecnych i projektowanych wymagań prawnych
46Pamapol S.A. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
45Gospodarstwo Szklarniowe w Leonowie Wykonanie operatu ochrony powietrza
44Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia Malbork Wykonanie opracowania bilansu wodno-ściekowego
43Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia
42Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. . Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
41Pfeifer & Langen Glinojeck S.A. Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
40Grupa Ożarów-Zakład Cementownia Rejowiec Wykonanie Wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego
39Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń  Wykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza
38Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w LublinieWykonanie prognozy oddziaływania na środowisko Projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu woj. lubelskiego na lata 2009-2032”.
37Krajowa Spółka Cukrowa - Oddział Cukrownia MalborkWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia zintegrowanego w zakresie emisji gazów i pyłów do powietrza dla instalacji Cukrownia Malbork
36Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Wykonanie zgłoszenia instalacji emitującej zanieczyszczenia gazowe i pyłowe do środowiska
35Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony środowiska
34Cemex Polska Sp. z o.o.Wykonanie raportu oddziaływania na środowisko
33Gospodarstwo Szklarniowe LEONÓW Sp. z o.o. w LeonowieWykonanie wniosku o zmianę pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza.
32Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu,Realizacja projektu inwestycyjnego, polegającego na budowie Biogazowni w Oddziale KSC S.A. – Cukrowni Krasnystaw.
31Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Oddział Cukrownia KrasnystawWykonanie wniosku wraz z karta informacyjną na potrzeby uzyskania decyzji środowiskowej dla inwestycji „Budowa linii do produkcji biogazu”
30Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w LublinieWykonanie dokumentacji technicznej na działania związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów stanowiących własność woj. lubelskiego
29Mondi Packaging Solec Sp. z o. o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
28Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. we WłocławkuOpracowanie dokumentacji techniczno - prawnej, niezbędnej do uzyskania zmiany pozwolenia zintegrowanego
27Constantia Teich Poland Sp. z o.o.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
26PPHU Winyl-Pol Wybacz Sp. J.Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
25Spółdzielnia POLFRAMETOpracowanie wniosku o pozwolenia na wytwarzanie odpadów, programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz wniosku o pozwolenie na emisje gazów i pyłów do powietrza
24BSO Polska S. A. Opracowanie wniosku o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
23Mondi Packaging SolecOpracowanie dokumentacji uzupełniającej wniosek o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego (w części dot. powietrza) 
22Wiedemann Poska Sp. z o. o. Wykonanie koncepcji projektowej gospodarki wodno- ściekowej dla Cukrowni Malbork i Nowy Staw 
21Robinson Packaging Innovation Zarządzanie ochroną środowiska (sprawdzenie obliczeń opłaty produktowej, naliczenie opłaty, uregulowanie gospodarki odpadami, bieżąca obsługa firmy w zakresie oś, wniosek o wydanie decyzji na wytwarzanie odpadów) 
20Plastform Sp. z o.o. w LublinieWniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza 
19Prescott w ChełmieWniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza 
18Supon - Lublin Sp z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów pfei pyłów do powietrza
17Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w WarszawiePomiary i wniosek o wydanie pozwolenia na emisje gazów i pyłów do powietrza
16Rigips Polska - Stawiany Sp. z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
15Sabat Sp z o. o. w LublinieWniosek o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów
14Ardagh GlassWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowane, dokumentacja inwestycyjna, inne dokumentacje środowiskowe, obsługa kompleksowa oś dla 3 hut szkła od 2009r.
13Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Raport Oddziaływania na Środowisko
12Constantia Teich Poland Sp. z o. o.Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
11Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w PoniatowejWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
10Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. we WłocławkuWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
9Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia DobrzelinWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
8Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Cukrownia MalborkWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
7Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Góra ŚląskaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
6Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Miejska GórkaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
5Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Środa WielkopolskaWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
4Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia GosławiceWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
3Pfeifer & Langen Polska S.A., Cukrownia Gostyń Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
2Nordzucker Polska S.A. ZakładWniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego
1Nordzucker Polska S.A. Zakład w Chełmży Wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego