Wyszukaj szkolenie

SIERPIEń 2020
WRZESIEń 2020
PAźDZIERNIK 2020
18
19
20
24
25
26
7
9
10
14
23
30
14
22
23
sierpień 2020
18 wto
Warsztaty sporządzania operatów wodnoprawnych w świetle nowelizacji ustawy Prawo wodne.
Webinarium
18.08.2020 - 18.08.2020
ONLINE/ŁS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
19 śro
Realizacja wymagań normy PN-EN 17025-2018-02 w codziennej praktyce laboratorium badawczego
Webinar
19.08.2020 - 19.08.2020
ONLINE/ES/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
20 czw
PCR i real - time PCR jako skuteczne narzędzie diagnostyczne – projektowanie reakcji, analiza wyników walidacja metody i najczęściej napotykane problemy
Webinar
20.08.2020 - 20.08.2020
ONLINE/MS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
24 pon
Potwierdzenie kompetencji technicznych personelu laboratorium. Nadzorowanie wyposażenia i zapewnienie spójności pomiarowej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
Webinar
24.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/IM/5/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
25 wto
Techniki statystyczne w praktyce laboratoryjnej - szacowanie niepewności pomiaru, stwierdzanie zgodności z wymaganiami, walidacja metod badawczych.
Webinar
25.08.2020 - 26.08.2020
ONLINE/SZ/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Potwierdzenie ważności wyniku. Metody mikrobiologiczne i molekularne. Prowadzenie i ocena kart kontrolnych.
Webinar
25.08.2020 - 25.08.2020
ONLINE/HW/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
26 śro
Od poboru próbki do wyniku badania. Źródła najczęściej popełnianych błędów i ich eliminacja. Wpływ na budżet niepewności.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/IM/6/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Bezpieczna praca w laboratorium- bezpieczeństwo chemiczne i przeciwpożarowe.
Webinar
26.08.2020 - 27.08.2020
ONLINE/AS/08/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
wrzesień 2020
7 pon
Fluorescencyjna spektrometria rentgenowska XRF- specyfika metody
Webinar
07.09.2020 - 07.09.2020
ONLINE/IMN/1/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
9 śro
Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w obiektach oraz na terenach z odpadami – obowiązujące wymagania prawne.
Webinarium
09.09.2020 - 09.09.2020
ONLINE/JKL/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
10 czw
Chromatografia jonowa w praktyce w laboratorium akredytowanym- rozwiązywanie problemów, prezentacja wyników analiz zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami.
Webinar
10.09.2020 - 11.09.2020
ONLINE/RMI/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
14 pon
Technika optycznej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzeniem w iskrze: spark-OES - specyfika metody
Webinar
14.09.2020 - 14.09.2020
ONLINE/IMN/2/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 śro
BDO dla „ZIELONYCH” - Wdrożenie BDO w firmach nieposiadających działu ochrony środowiska – małe i średnie podmioty.
Webinar
23.09.2020 - 23.09.2020
OL1/AL/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
30 śro
Badania i interpretacja wyników analiz próbek wody z pływalni na przykładzie oznaczania azotanów
Webinar
30.09.2020 - 30.09.2020
ONLINE/RMI/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
Optyczna spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie indukcyjnie sprzężonej - omówienie metodyki oznaczeń
Webinar
30.09.2020 - 30.09.2020
ONLINE/IMN/3/09/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
październik 2020
14 śro
Realizacja pomiarów strumienia objętości gazów emisyjnych w świetle wymagań normy PN-EN ISO 16911-1 oraz dokumentów z nią powiązanych.
Webinarium
14.10.2020 - 15.10.2020
ONLINE/TH/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
22 czw
Podstawy chromatografii gazowej- kurs dla początkujących
Webinar
22.10.2020 - 22.10.2020
ON-LINE/TG/1/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.
23 pią
Chromatografia gazowa - walidacja metody i procedura oceny niepewności procesu.
Webinar
23.10.2020 - 23.10.2020
ON-LINE/TG/2/10/20
Dofinansowanie w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Sprawdź jak uzyskać do 80% dofinansowania na to szkolenie.

Współpracujemy

  • Partners
  • Partners

Zapisz się do newslettera