Biznes blisko natury

Wśród przedsiębiorców dosyć często panuje przekonanie, że na obszarach Natura 2000 nie można prowadzić działalności gospodarczej. Wiele osób ma obawy, że wyznaczanie obszarów chronionych istotnie hamuje możliwość rozwoju gospodarczego danego regionu. Nic bardziej mylnego - przekonuje Pan Wojciech Baryła z firmy Unique Concepts.

- Od początku byłem pewien, że prowadzenie działalności na obszarach chronionych to doskonała inwestycja. Jestem przekonany, że w dobie innowacji musi także zmieniać się podejście przedsiębiorców do biznesu, w którym nie sposób pomijać aspektu środowiskowego. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo to kluczowa kwestia, ale jednocześnie nie można zapominać
o rozwoju gospodarczym tych obszarów. Prowadzona przeze mnie firma doskonale wpisuje się w tę ideę
 - zapewnia Wojciech Baryła.

ekologiczny dom zużycie energii ogrzewanie ciepła woda wentylacja       

Czy może Pan opowiedzieć o swojej firmie? Firma Unique Concepts jest zorientowana na zarządzanie projektami związanymi z wprowadzaniem produktów i rozwiązań prośrodowiskowych. Kluczowy projekt, którym obecnie się zajmujemy to „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie”. Projekt zakłada popularyzację i komercjalizację budownictwa ekologicznego i efektywnego energetycznie.

Co zdecydowało o tym, że przystąpił Pan do Partnerstwa Naturowego? Kwestia zmiany postaw konsumenckich w dobie wielkich kampanii reklamowych ogromnych producentów nie jest prosta. Jedynie działając w grupie zorientowanej na ten sam cel można doprowadzić do korzystnych zmian. Chęć takich zmian była dla mnie motorem do działania i włączenia się w działalność Partnerstwa. Ta idea współpracy instytucji otoczenia biznesu z grupą przedsiębiorców działających na obszarach Natura 2000 to świetna inicjatywa dająca wiele możliwości.

Co daje Panu działalność w ramach Partnerstwa NaturowegoDziałalność w ramach Partnerstwa Naturowego oznacza możliwość dotarcia do klientów poszukujących konkretnych produktów czy rozwiązań. O ile budownictwo ekologiczne i efektywne energetycznie jest postrzegane jako moda, o tyle w obszarach Natura 2000 stanowi konkretne rozwiązanie. Nie ma bowiem rozwoju gospodarczego bez rozwoju budownictwa, a budownictwem, które należy rozwijać na obszarach Natura 2000 jest budownictwo ekologiczne, które:
a) oszczędza wodę i nie powoduje skażenia wody
b) oszczędza surowce energetyczne i energię, oraz wykorzystuje OZE (odnawialne źródła energii)
c) oszczędza surowce, stosuje surowce odnawialne i stosuje surowce pochodzące z recyklingu
d) wyklucza emisję zanieczyszczeń i innych niepożądanych substancji oraz ogranicza do minimum emisję gazów cieplarnianych
e) nie generuje niebezpiecznych lub uciążliwych odpadów.

Jak Pan ocenia działalność Partnerstw Naturowych? Na tym etapie trudno jeszcze o konkretne oceny. Jednakże, pierwszą pozytywną oceną potrzeby rozwijania takiej idei jest ogromne otwarcie i poważne traktowanie zagadnień przez wszystkie podmioty stowarzyszone w Partnerstwach Naturowych. Niezwykle ważna dla mnie, jako przedsiębiorcy, jest też możliwość wymiany doświadczeń związanych z prowadzeniem działalności na obszarach chronionych, a także szansa ciągłego dokształcania się w tym temacie poprzez udział w szkoleniach i seminariach, także e-learningowych.

Czy prowadzenie działalności na obszarach działalność PN przełożyło się na zwiększenie zysków Pana firmy lub jej konkurencyjność? Myślę, że można uznać, że wszelka działalność w ramach Partnerstwa Naturowego to czas zainwestowany celowo i skutecznie, co w przyszłości z pewnością zaprocentuje zwiększeniem zysków.

Jakie szanse stwarza Panu prowadzenie działalności na obszarach NATURA2000? Jest wiele takich szans. Najważniejszymi są: możliwość skutecznego przekazu istoty oferty i możliwość obalania mitów np. „o zbyt wysokiej cenie budownictwa efektywnego energetycznie”. Jest także ogromna satysfakcja z rozwoju ekonomicznego w zgodzie z wymogami ochrony środowiska i zasadami zrównoważonego rozwoju.

Czy prowadzenie działalności na obszarach chronionych nakłada na Pana jakieś ograniczenia?
Przygotowując się do prowadzenia firmy na obszarach chronionych dokładnie przenalizowałem szanse
i zagrożenia jakie z tego wynikają. W moim przypadku nie ma zagrożeń, są same korzyści. Prowadzę działalność niszową, która doskonale wpisuje się w ideę obszarów chronionych. Oczywiste jest dla mnie, że musze respektować zasady odnoszące się do działalności na tych obszarach jednak nie stanowi to dla mnie problemu.

Co doradziłby Pan innym przedsiębiorcom, którzy mają obawy przed prowadzeniem działalności na obszarach chronionych? Rada jest prosta. Należy odpowiednio kodyfikować ofertę. Nie można bagatelizować przepisów o ochronie przyrody. Zamiast przeciwstawiać się nurtowi, można poszukać takich rozwiązań, które są z nim zgodne. Takie rozwiązania przygotowujemy w Lubelskim Klastrze Ekoenergetycznym i Konsorcjum „Lubelski Dom Efektywny Energetycznie” przy Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.

Partnerstwa Naturowe organizowane w ramach projektu „Natura i gospodarka – podstawy dialogu”, udowadniają więc, że tworzenie obszarów chronionych może sprzyjać rozwojowi gospodarczemu danego regionu, a nawet stymulować jego rozwój. Dodatkowo, tworzenie obszarów chronionych wpływa pozytywie na zrównoważony rozwój regionów, gdzie są one tworzone. Więcej informacji można znaleźć na www.gdos.gov.pl oraz www.dialog.gdos.gov.pl.

Projekt "Natura i Gospodarka - podstawy dialogu" realizowany jest przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 
 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!