Rozmowa z... Prof. Sabiną Żebrowską-Łucyk odcinek #28

Przed Państwem dwudziesty ósmy odcinek naszego cyklu Rozmowa z..., w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W dwudziestym ósmym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pani Prof. Sabina Żebrowska-Łucyka

Temat rozmowy: Praktyczne aspekty zastosowania metod statystycznych w procesach systemu zarządzania

W dzisiejszej rozmowie pani Profesor Sabina Żebrowska-Łucyk opowie czym jest statystyka w laboratorium i dlaczego jest taka ważna.

Laboratoria muszą mieć świadomość, że dzisiaj wszystkie dokumenty normalizacyjne, które mówią o metodach statystycznych bardzo mocno podkreślają, iż nie wystarczy, że laboratorium zatrudni eksperta/ statystyka, który odniesie się do danych. Brak wiedzy merytorycznej w tej dziedzinie uniemożliwia trafne rozpoznawanie sygnałów, które niosą dane pomiarowe przez co nie uzyska się określonych efektów, jeśli pracownik danej branży (np. analityk) nie zna metod statystycznych.  

Pani Profesor od początku swoją ścieżkę zawodową związała z metrologią a ta przyjmowała bardzo różne odsłony. Przed erą komputeryzacji i informatyzacji zajmowała się konstrukcją urządzeń pomiarowych wykorzystujących różne zjawiska fizyczne, w dużym stopniu elektryczne, które potem były wdrażane w przemyśle polskim. Potem przyszedł czas na rozwój systemów komputerowych i informatyki, następnie pojawiły się techniki multimedialne byli doktorancji, którzy bronili prace wykorzystujące metody statystyczne, ale w odniesieniu do badania jakości obrazu filmowego- były to bardzo szerokie obszary. Podczas współpracy z PCA działalność Pani Profesor była ukierunkowana na laboratoria, badania biegłości a w ostatnim okresie również materiały odniesienia. Wspólnym elementem tych wszystkich prac były metody statystyczne.

Kiedy laboratoria zostały zobligowane do walidacji metod i wyznaczania niepewność pomiaru, świat pani Profesor otworzył się również na laboratoria z innych branż- chociażby laboratoria mikrobiologiczne czy chemiczne.

Podczas bardzo ciekawej rozmowy Pani Profesor odpowiedziała nam na pytania:

  • Jaka jest rola statystyki w laboratorium akredytowanym i dlaczego konieczne jest zrozumienie zagadnień statystycznych.
  • Jakie metody statystyczne są najczęściej stosowane w laboratoriach (mowa m.in o krzywej kalibracyjnej).
  • W których obszarach laboratorium statystyka jest niezbędna.
  • W którym kierunku pójdzie rozwój i zastosowanie statystyki w laboratorium
  • Jaka jest rola statystyki w odniesieniu do zarządzania laboratorium.

Na koniec Pani Profesor udzieliła wskazówek młodym pracownikom laboratorium, planującym swój rozwój zawodowy związany ze statystyką – co zrobić, aby ją zrozumieć.

Zapraszamy serdecznie do odsłuchania rozmowy oraz wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez Panią Profesor Sabinę Żebrowską-Łucyk.

Zapraszamy do odsłuchania rozmowy z naszym Ekspertem.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=CPhu1Gh7rK4 

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!