Rozmowa z... prof. Piotrem Burmistrzem odcinek #24

Przed Państwem dwudziesty czwarty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W dwudziestym czwartym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Piotr Burmistrz.

dr hab. inż. Piotr Burmistrz - Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

Temat dzisiejszej rozmowy to:

Czy zastanawiali się Państwo nad tym, jak to jest z tą rtęcią?

Należy do metali ciężkich, jednakże zawsze wyodrębniamy ją z tego grona. Mówimy - metale ciężkie i rtęć.

Również konkluzje BAT oraz polskie standardy emisyjne przyznały jej wyjątkowe miejsce i określiły dla niej limity emisyjne, mierzone w ug/Nm3. Mierzymy ją w jednostkach 1000 razy mniejszych niż pozostałe zanieczyszczenia, które mierzymy w miligramach.

2012 nasza firma CE2 wraz z dr hab. Inż. Piotrem Burmistrzem  zaprosiła zaprzyjaźnione firmy takie jak CE2 Tech Consulting i  ZEC Diagpom do realizacji bardzo ciekawego projektu pod nazwą „Analiza obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw.”. W ramach tego projektu przebadaliśmy około 140 sortymentów węgla pod kątem zawartości rtęci oraz innych pierwiastków mających znaczenie w emisji rtęci metalicznej do powietrza. Wykonaliśmy pomiary bilansowe na 14 kotłach różnej mocy (wszystkie LCP), badając zawartość rtęci w spalanym paliwie oraz na wszystkich etapach jej emisji.

 

Zapraszamy do posłuchania podsumowania tego projektu oraz innych. Dowiesz się:

  1. Jak rtęć wędruje w całym procesie spalania węgla i od jakich czynników zależy ilość rtęci emitowanej do środowiska.
  2. Co dzieje się z rtęcią, która jest usunięta ze spalin i nie trafia do powietrza tylko do innych komponentów np. produktów ubocznych lub odpadów powstających w procesie spalania.
  3. Jakie są obecnie najskuteczniejsze metody ograniczania emisji rtęci do środowiska.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=9ev2USl0ZGA

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!