Rozmowa z... prof. Piotrem Burmistrzem odcinek #24

Przed Państwem dwudziesty czwarty odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W dwudziestym czwartym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pan Piotr Burmistrz.

 

 

dr hab. inż. Piotr Burmistrz - Nauczyciel akademicki Wydziału Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w zakresie technologii paliw, inżynierii środowiska, statystyki i walidacji metod pomiarowych i badawczych. Kierownik lub główny wykonawca ponad 70 prac badawczo-rozwojowych (granty międzynarodowe i krajowe, projekty strategiczne i celowe, zlecenia na rzecz podmiotów przemysłowych) i kilkudziesięciu ekspertyz z zakresu technologii paliw, koksownictwa, oczyszczania gazów i ścieków przemysłowych, inżynierii środowiska, analizy śladów środowiskowych, monitorowania emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. Autor i współautor 116 publikowanych prac naukowych (artykuły, książki, monografie), 68 wystąpień konferencyjnych i kilkunastu wdrożeń przemysłowych, patentów oraz recenzent krajowych i międzynarodowych czasopism naukowych.

 

Temat dzisiejszej rozmowy to:

Czy zastanawiali się Państwo nad tym, jak to jest z tą rtęcią?

Należy do metali ciężkich, jednakże zawsze wyodrębniamy ją z tego grona. Mówimy - metale ciężkie i rtęć.

Również konkluzje BAT oraz polskie standardy emisyjne przyznały jej wyjątkowe miejsce i określiły dla niej limity emisyjne, mierzone w ug/Nm3. Mierzymy ją w jednostkach 1000 razy mniejszych niż pozostałe zanieczyszczenia, które mierzymy w miligramach.

2012 nasza firma CE2 wraz z dr hab. Inż. Piotrem Burmistrzem  zaprosiła zaprzyjaźnione firmy takie jak CE2 Tech Consulting i  ZEC Diagpom do realizacji bardzo ciekawego projektu pod nazwą „Analiza obiegu rtęci w instalacjach energetycznego spalania paliw.”. W ramach tego projektu przebadaliśmy około 140 sortymentów węgla pod kątem zawartości rtęci oraz innych pierwiastków mających znaczenie w emisji rtęci metalicznej do powietrza. Wykonaliśmy pomiary bilansowe na 14 kotłach różnej mocy (wszystkie LCP), badając zawartość rtęci w spalanym paliwie oraz na wszystkich etapach jej emisji.

 

Zapraszamy do posłuchania podsumowania tego projektu oraz innych. Dowiesz się:

  1. Jak rtęć wędruje w całym procesie spalania węgla i od jakich czynników zależy ilość rtęci emitowanej do środowiska.
  2. Co dzieje się z rtęcią, która jest usunięta ze spalin i nie trafia do powietrza tylko do innych komponentów np. produktów ubocznych lub odpadów powstających w procesie spalania.
  3. Jakie są obecnie najskuteczniejsze metody ograniczania emisji rtęci do środowiska.

 

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

 

 

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!