Rozmowa z... Ewelina Siwek odcinek #12

Przed Państwem dwunastym odcinek naszego cyklu Rozmowa z... w której biorą udział Eksperci w branży laboratoryjnej i w ochronie środowiska.

Cykl ten nazwaliśmy: „Rozmowa z...”

CE2 Centrum Edukacji od 2003 roku współpracuje z ponad trzystoma Ekspertami, stąd też idea aby przybliżyć Państwu ich sylwetki i porozmawiać jednocześnie o sprawach, które szczególnie teraz są ważne w naszej branży.

W jedenastym odcinku gościem Magdaleny Dziewa jest Pani Ewelina Siwek. 

Ewelina Siwek- Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wieloletni Kierownik Laboratorium badań środowiskowych.

Od 2007 r. Czynny auditor wewnętrzny z zakresu systemu zarządzania PN-EN ISO/IEC 17025 oraz technicznym z zakresu badań i pobierania próbek środowiska ogólnego.   Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Certyfikowanych Materiałów Odniesienia powołanej przez Główny Urząd Miar. Od 2011 r Koordynator badań PT/ILC.

Pracowała jako Kierownik ds. jakości, Specjalista badań fizykochemicznych, Kierownik Techniczny oraz Specjalista badań fizykochemicznych, Technik analityki medycznej.

Posiada  doświadczenie w  przygotowaniu laboratoriów do akredytacji oraz prowadzeniu szkoleń. m.in. w zakresie:

  • System zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025, PN-EN ISO/IEC 17043:2011, PN-EN ISO/IEC 17034:2017-03, PN- ISO 9001:2015-10
  • Metody spektroskopowe (FAAS, HGAAS, CVAAS, ETAAS)
  • Spójność pomiarowa
  • Nadzór nad wyposażeniem
  • Walidacja metod analitycznych

Dzisiejszy temat rozmowy dotyczy kompetencji i umiejętności Kierownika Laboratorium- jakie zadania powinien realizować, jakie kompetencje powinien posiadać i co najważniejszego- jakie umiejętności powinien mieć kierownik laboratorium.

Norma 17025 wskazuje jasno o pewnych umiejętnościach które powinno mieć kierownictwo w firmie- w pierwszej kolejności myślimy o umiejętnościach typowo technicznych (t.j znajomość norm metodycznych czy systemowych ) ale patrzac szerzej- powinniśmy wiedzieć, że osoba która będzie zajmowała stanowisko kierownicze powinna mieć umiejętności związane z zarządzenia personelem w tym rozdzielania ról w zespołach. Kierownik, który przypisze role zespołowe będzie mógł w 100% realizować swoje projekty i swoje procesy oraz egzekwować zadania które danej osobie przydzielił, poza tym powinien wykazywać się bardzo dużą asertywnością.

Wiadomo, że oprócz umiejętności tzw. twardych bardzo ważne są umiejętności „miękkie”, tylko które są najważniejsze?

Według Pani Eweliny właśnie bardzo istotna jest umiejętność wydzielania ról zespołowych, dlaczego? O tym dowiesz się słuchając rozmowy.

Jaką jeszcze wiedzę powinna posiadać osoba pełniąca stanowisko kierownika laboratorium?

Bardzo ważna jest znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy czyli znajomość zasad zachowania się w przypadku sytuacji zagrażających bezpieczeństwu a nawet życiu pracowników jeżeli takie sytuacje by się pojawiły. Kolejny obszar związany jest z obszarem prawnym, to znajomość przepisu prawa i kodeksu pracy.

Trzeba pamiętać, że kierownik jest bezpośrednim przełożonym pracownika i to on w pierwszej kolejności będzie pociągnięty do odpowiedzialności.

Pani Ewelina odpowiedziała również na pytanie dotyczące narzędzi jakie daje kierownikom norma 17025 do efektywnego zarzadzania laboratorium. Tu trzeba wspomnieć o monitorowaniu personelu- jak to zrobić? (o tym dowiesz się słuchając rozmowy).

Poza monitorowaniem personelu kolejnym narzędziem jest analiza ryzyka i szans oraz przegląd zarządzania.

Co zrobić, aby przegląd zarządzania był efektywnym narzędziem i pomógł w zarządzaniu laboratorium? – po pierwsze podejść do niego sumiennie i określić jego cel oraz jakie będą jego efekty. Należy przeanalizować każdy z obszarów i określić, co możemy zrobić żeby poprawić funkcjonowanie zgodnie z tym jaki jest stan faktyczny. Jeżeli jasno nie określimy, który obszar wymaga doskonalenia i nie zakomunikujemy tego swoim przełożonym wówczas cały kolejny rok będziemy borykać się z trudnościami w danym obszarze.  

Podsumowując dzisiejsze spotkanie można śmiało stwierdzić, że rola kierownika jest bardzo odpowiedzialną i wielozadaniową rolą, która wymaga ciągłego doskonalenia i rozwijania swoich umiejętności.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy do odsłuchania całej rozmowy.

Całość rozmowy znajdziesz na Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=T6ofMAjO0Z4

Sprawdź nasze Social Media:

   

 


Masz pytania? Zadzwoń. Chętnie udzielimy odpowiedzi.  

Szukaj

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się do naszego Newslettera!